h

Van het vakbondsfront

13 januari 2014

Van het vakbondsfront

Actieve, kritische en linkse vakbondsleden zijn welkom op de volgende bijeenkomst in het kader van het Bedrijvenwerk 2.0. In buurtcentrum De Spil in IJmuiden, Frans Halsstraat 29, op woensdag 26 maart om 20.00 uur. Er valt genoeg te melden en te bespreken, de werkende mensen in gezamenlijke actie moeten de motor van sociale verandering zijn!

Koopkracht en echte banen

Op 30 november was in Utrecht de grote vakbondsbijeenkomst en demonstratie in het kader van de nieuwe inzet van de FNV voor Koopkracht en Echte Banen.

In de aanloop tot de nu komende gemeenteraadsverkiezingen worden in verschillende plaatsen en gemeenten in vakbondsland pogingen ondernomen om het perspectief van werknemers ten aanzien van werk, echte banen, de aanval op de minima en de waarborging van de kwaliteit in de zorg, onder de aandacht te brengen.

Vakbondscafé Amsterdam

Op 13 december van het afgelopen jaar was een boeiende bijeenkomst van het Vakbondscafé in Amsterdam, in samenwerking met vakbondskaderleden van Tata, een delegatie van vakbondsmensen van DISK uit Turkije en mensen van TIE (Trans Internationaal Exchange, een stichting die al enige decennia ondersteunend werk levert aan het internationale vakbondswerk en uitwisselingen) en SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen, onderzoeksbureau dat al meer dan 40 jaar onderzoek doet naar doen en laten van multinationaal opererende bedrijven).

In een overladen programma, waarin ook nog tussen het Turks en Nederlands werd vertaald, kregen we enig inzicht in de omstandigheden van de vakbondsstrijd in Turkije en het uitwisselingsprogramma van Tata-arbeiders en arbeiders in Turkije. Daarenboven werd duidelijk dat verschillende productiebedrijven in Turkije, waar een deel van de DISK delegatie werkzaam is, onderdeel uitmaken van een internationaal handelsnetwerk, dat via brievenbusmaatschappijen gebruikt maakt van Nederlandse belastingverdragen, waardoor de afdracht van belasting in zowel Turkije als elders wordt geminimaliseerd.

Democratisering van de economie

Sinds november circuleert een bijzonder document, 'Zonder Smering loopt de machine vast', van FNV Bondgenoten (ism CNV, VHP en De Unie), een vakbondsvisie op het onderhoud bij Tata-steel IJmuiden. Het management wil verder snijden en besparen op het onderhoud van de installaties van de staalfabriek in IJmuiden. De betrokken vakbondskaderleden geven aan dat dat onverstandig is en zij onderbouwen hun stellingname op een opmerkelijk zelfbewuste wijze, waarin de korte termijn rendementseisen tegenover die van de continuïteit en kwaliteit van de productie en arbeid komen te staan. Ingevlogen ingenieurs die hun besparingstargets moeten halen, tegenover de ervaring van betrokken medewerkers die de installaties als van binnenuit kennen naast de inhuur van derden zonder veel binding en kennis van de installaties.

Zaterdag 18 januari organiseert de SP in De Moed een themabijeenkomst in het kader van de democratisering van de economie. Sprekers die aan het woord komen zijn: Pieter Winsemius, Alexis Tsipras, Jos de Blok, Arjo Klamer, Jan Marijnissen, Arjan Vliegenthart en Emile Roemer.

U bent hier