h

'BaanStede draait om mensen, niet om boekhouden!'

12 februari 2014

'BaanStede draait om mensen, niet om boekhouden!'

Geachte dames en heren, geachte raadsleden. Mijn naam is Evert Hartog, ik ben een betrokken en bezorgde burger, ik spreek hier namens het actiecomité BaanStede. Het actiecomité is ruim een jaar geleden opgericht omdat we grote zorgen hadden over de toekomst van BaanStede. Het is samengesteld uit werknemers van BaanStede en leden van de SP.

Door Evert Hartog

BaanStede mag niet worden bestuurd vanuit een simpele boekhoudbalans van winst en verlies. Het is de werkplek van 1000, zeer kwetsbare werknemers. Het is voor hen hun tweede huis. Deze mensen leven al geruime tijd in onzekerheid en kunnen totaal niet overzien wat ze te wachten staat. Door de grote onzekerheid loopt het ziekteverzuim op. Een aantal mensen wordt via een achterdeur tegen hun zin de AWBZ in gegooid.

Het bestuur van BaanStede, waarvan de heer Struijlaart voorzitter is, heeft de werknemers van BaanStede zorgvuldig handelen belooft en behoud van werk. Van zorgvuldig handelen is tot op heden niets gebleken. Het bestuur is in zee gegaan met een arbeidsbemiddelaar met een slechte reputatie, zonder goedkeuring van de OR af te wachten. Dat bedrijf is nu failliet.

Een directeur vertrekt op een wel zeer ongunstig moment! Ik vraag me zo af: Waarom? Weigert hij nog langer aan deze schertsvertoning mee te werken? Werknemers worden door leidinggevende onder druk gezet om hun mond te houden. Doen ze dit niet, dan worden ze naar een andere afdeling overgeplaatst. Tijdelijke contracten worden niet verlengt, deze mensen verdwijnen zonder meer achter de geraniums.

En dan als klap op de vuurpijl komt een half jaar geleden Agens uit de hoge hoed. Een bedrijf dat voor deze mensen werk zou gaan zoeken. Maar wat weten wij nou eigenlijk over Agens? Heeft iemand in deze raad hier onderzoek naar gedaan of neemt deze raad alles klakkeloos aan wat de wethouder vertelt? Al sinds 10 jaar rommelt het bij Agens. Hadden ze in 2006 nog 1000 werknemers, bij het faillissement waren dat er nog maar 129. Weet u dat Agens in handen was van een Amerikaanse durfkapitalist? Weet u ook dat de OR en de bonden tegen de deal met Agens was?

Hoe gaan we nu verder?

Wanneer gaat deze raad nu eindelijk eens zijn verantwoordelijkheid nemen! U bent verantwoordelijk voor het lot van de mensen van BaanStede, u bent verantwoordelijk voor het bestuur, deze wethouder voert dat uit. Als er niet snel duidelijkheid komt over het lot van de werknemers van BaanStede maakt de onzekerheid deze mensen kapot. Dat kan u niet laten gebeuren! Met de participatiewet in de hand, een wet die gemeenten dwingt keuzes te maken, kan deze raad de keuze maken om de sociale werkvoorziening in Zaanstad te behouden. Wij eisen duidelijkheid en baangarantie voor de medewerkers van BaanStede. Het actiecomité BaanStede heeft daar de plannen voor klaar. Het actiecomité wil een gesprek met deze wethouder als voorzitter van het bestuur, want wij hebben vele vragen.

Dit was de tekst die Evert uitsprak als inspreker voorafgaand aan het debat het Zaans Beraad op 11 februari over het faillissement van Agens.

U bent hier