h

Wethouder Purmerend bungelt over BaanStede

7 februari 2014

Wethouder Purmerend bungelt over BaanStede

Gisteren stond in de raad Purmerend het faillissement van detacheerder Agens op de agenda. Agens zou de transitie van onze sociale werkvoorziening moeten uitvoeren. De ontstane chaos, de misinformatie van de wethouder en de druk van mede ons actiecomité leiden er toe dat de wethouder in Purmerend nu zijn positie niet meer zeker is. Misschien de wethouder in Zaanstad binnenkort ook? De onderstaande bijdrage van een inspreker vat alles goed samen.

Mijn naam is Saskia Bakker, ik ben een betrokken en bezorgde burger, de BaanStede ligt mij na aan het hart. Ik spreek hier namens het actiecomité BaanStede.

De BaanStede is niet een simpele boekhoudbalans van winst en verlies. Het is de werkplek van 1000, zeer kwetsbare, werknemers. Het is voor hen hun tweede huis. Deze mensen leven al geruime tijd in onzekerheid en kunnen totaal niet overzien wat er te wachten staat. Het ziekteverzuim loopt op, maar misschien is dat juist wel de bedoeling, om zo mensen via een achterdeur te kunnen lozen.

Dan een directeur die vertrekt op een wel zeer ongunstig moment! Ik vraag me zo af: vrijwillig? Of weigert hij nog langer aan deze schertsvertoning mee te werken?

Werknemers die door leidinggevende beïnvloed worden om hun mond te houden. Doen ze dit niet, worden ze naar een andere afdeling overgeplaatst. Ook wordt de afdeling Groen al jaren aan het lijntje gehouden met de belofte zelfstandig te worden.
En dan... Een half jaar geleden komt Agens uit de hoge hoed. Een bedrijf dat voor deze mensen werk zou gaan zoeken.

Maar wat weten wij nou eigenlijk over Agens? Heeft iemand in deze raad hier onderzoek naar gedaan of neemt deze raad alles klakkeloos aan wat de wethouder vertelt? Al sinds 10 jaar rommelt het bij Agens. Hadden ze in 2006 nog 1000 werknemers, bij het faillissement nog maar 129. Weet u dat Agens in handen was van een Amerikaanse durfkapitalist?

Weet u ook dat de OR en de bonden tegen de deal met Agens was?

Maar wat nu? Tovert het bestuur van Baanstede een nieuw konijn uit de hoed? weer een malafide bedrijf, misschien wel een louche uitzendbureau?

Wanneer gaat deze raad nu eindelijk eens zijn verantwoordelijkheid nemen! Met de participatie wet in de hand, een wet die gemeenten dwingt keuzes te maken, kan deze raad de keuze maken om de sociale werkvoorziening in Purmerend te behouden. Het actiecomité BaanStede heeft daar de plannen voor klaar. Het actiecomité wil een gesprek met de wethouder en de voorzitter van het bestuur want wij hebben vele vragen.

U bent hier