h

Stop transitieplan BaanStede

9 maart 2014

Stop transitieplan BaanStede

“Uiteindelijk zijn de partijen het eens dat er niet overhaast een beslissing moet worden genomen. Werknemers van BaanStede moeten niet de dupe worden, koste wat het kost. De plannen voor BaanStede gaan voorlopig in de ijskast", zegt Struijlaart. "In het meest extreme geval kan zelfs overwogen worden om uit de constructie van BaanStede, met de negen gemeenten, te treden.” Aldus wethouder Stuijlaart in het Zaans Beraad.

Door Evert Hartog

Op 14 februari heeft de SP het initiatief genomen om de ontwikkelingen bij BaansStede weer op de agenda van het Zaans Beraad te zetten. Aanleiding was het faillissement van arbeidsbemiddelingsbedrijf Agens Zwolle, dat de gemeente na een aanbesteding eind vorig jaar de opdracht had gegeven om de werknemers van Baanstede te plaatsen bij reguliere werkgevers. De aanbesteding vond de gemeente nodig omdat de gemeente wil bezuinigen op de sociale werkvoorziening. Het PvdA/VVD college gaat bezuinigingen omdat er in het kader van de Wet werken naar Vermogen minder geld uit Den Haag komt. Het idee van deze wet is dat er bezuinigd kan worden door mensen met een handicap bij reguliere werkgevers aan het werk te helpen. Voor die taak had de gemeente Zaanstad een aanbesteding uitgeschreven waar alleen Agens op heeft gereageerd.

Agens is een arbeidsbemiddelingsbureau uit Zwolle en deed re-integratietrajecten voor de overheid. Agens is gekozen na een aanbesteding waar uiteindelijk alleen Agens op in wilde gaan. Aanbesteding is een selectiemethode gebaseerd op marktwerking. De gedachte is dat zo concurrentie ontstaat waardoor de beste tegen de laagste prijs kan worden geselecteerd. Voor concurrentie moeten er echter wel meerdere gegadigden geïnteresseerd zijn in de klus. We kunnen bij deze aanbestedingsprocedure nu concluderen dat de opzet voor concurrentie van het begin af is mislukt. Blijkbaar is ook geen goed beeld van de kwaliteit van Agens gekregen bij de selectie.

De SP heeft zware kritiek geleverd op de verzelfstandiging van onderdelen van Baanstede en een alternatief plan gemaakt onder leiding van econoom Rob Berkman. De gemeente had er ook voor kunnen kiezen een aantal afdelingen direct onder te brengen bij de Gemeente. Voordelen daarvan zijn dat de mensen die er nu werken veel makkelijker bij dat onderdeel kunnen blijven werken via een zogenaamde 'inbestedingsprocedure', daarmee kun je werk gunnen aan gemeentebedrijven. Er is zo geen dure verzelfstandiging nodig en al helemaal geen duur arbeidsbemiddelingsbureau, terwijl er toch nog flink bezuinigd kan worden op de overhead van BaanStede.

Door het faillissement van BaanStede lopen de kosten van het transitieplan van het VVD/PvdA college verder op. De gemeenteraad heeft nu geëist voorlopig niet verder te gaan met het transitieplan. Desondanks gaat de verzelfstandiging van de BaanStede-afdelingen door, in tegenspraak met de uitspraak van de wethouder waar dit stuk mee begon. Wij hopen na de verkiezingen groot genoeg te zijn om definitief met het transitieplan te kunnen stoppen en met ons alternatieve plan verder te gaan. Alleen zo kunnen we de werknemers bij BaanStede weer bestaanszekerheid bieden!

U bent hier