h

De Buurtbus staat stil

29 mei 2014

De Buurtbus staat stil

Nora SwagermanVorige week heeft buurtbus 456 naar Assendelft zijn laatste rit gereden. Zeer tot verdriet van de gebruikers en nog meer tot verdriet van de vrijwillige chauffeurs. Als iedereen zo tevreden is waarom stopt deze bus dan? Dit keer niet vanwege het geld, maar dit keer omdar de regeltjes van de overheid het onmogelijk maken. Het UWV heeft een aantal vrijwillige chauffeurs voor de keuze gesteld, of stoppen of korting op je uitkering. U begrijpt het al, er vielen dus een aantal chauffeurs af en de stichting Buurtbus Assendelft kon het rooster niet meer rond krijgen. Jammer dat het zo loopt.

Door Nora Swagerman, raadslid

Uiteraard moeten mensen die een WW-uitkering ontvangen aan een aantal regels voldoen, men heeft bv. sollicitatie plicht. Maar aan deze regels wordt volledig voldaan. Kan ook makkelijk als je maar 3 à 4 uur per week 'werkt' Maar niet volgens het UWV, je bent 64, je moet solliciteren. Volgens het UWV kan je dus geen vrijwilligers werk op de buurtbus doen. Een andere reden die het UWV hanteert is het feit dat je als vrijwilliger de plek van een betaalde kracht inneemt. Voor het gemak vergeet de UWV maar even dat deze buslijn al weg bezuinigd was en dat daarna het vrijwilligersproject startte.

Hoe dan ook, het UWV mag en moet de regels hanteren, maar zo? Dat is ook de vraag die gesteld werd op radio 1, waarvoor ik werd geïnterviewd (om 14:50).

De SP onderschrijft het uitgangspunt dat vrijwilligers niet ingezet moeten worden op een plek die voorheen door een betaalde kracht werd gedaan. In deze situatie moet je je dus afvragen of de overheid, die de buslijn wegbezuinigde, niet de wortel van het probleem is. De overheid had ook mensen en werk boven rendabiliteit kunnen stellen.

En wat te denken van al die thuiszorgmedewerksters die ontslagen zijn of dreigen te worden? Kan mijn buurvrouw die mij regelmatig helpt met wat huishoudelijke klusjes straks ook niet beticht worden dat zij een 'werkverdringer' is? Of heet dat toevallig de participerende burger!

Kom minister Asscher (PvdA): kijk rond in de echte wereld en geef het UWV toestemming om maatwerk te leveren!

U bent hier