h

Red de zorg, teken de FNV-petitie

8 september 2014

Red de zorg, teken de FNV-petitie

Goede zorg zorgt ervoor dat mensen op een veilige manier thuis kunnen blijven wonen wanneer het leven niet meer zo makkelijk gaat. Goede zorg zorgt ervoor dat ouderen, zieken, gehandicapten, mensen met psychische problemen en kwetsbare kinderen niet tussen wal en schip vallen. Goede zorg thuis voorkomt dat kwetsbare mensen eerder gebruik moeten maken van duurdere zorg in een instelling. En toch wordt de zorg afgebroken als je nu niets doet. Red de zorg en steun de cliënten en de zorgmedewerkers in hun strijd voor een fatsoenlijke zorg. Dus teken de petitie!

Strijd voor zorg!

Onder ouderen, zieken, gehandicapten en zorgmedewerkers in heel Nederland is grote onrust ontstaan. Zij kregen afgelopen weken van hun gemeenten te horen dat zij over enkele maanden geen zorg meer krijgen. Tegelijkertijd kondigen zorgorganisaties massaal ontslagen aan. Corrie van Brenk, voorzitter Abvakabo FNV: 'Mensen beginnen te voelen wat de desastreuze gevolgen zijn van het kabinetsbeleid. Als we nu niets doen, wordt 2015 een zwart jaar voor ouderen, kwetsbare kinderen en zieken. We moeten tot het uiterste gaan om de zorg te redden.'

Het kabinet wil dat ouderen langer thuis blijven wonen en dat de mensen in hun omgeving meer zorgtaken op zich nemen. De zorg voor ouderen, langdurig zieken en kwetsbare kinderen legt het kabinet per 2015 bij de gemeenten neer, samen met een bezuiniging van meer dan 3 miljard euro. De meeste gemeenten hebben tot op heden nog geen duidelijkheid gegeven over welke zorg zij inkopen en welk budget beschikbaar is. Toch kondigt de ene na de andere zorgorganisatie massaontslag aan.

Op hol geslagen

'De ontslagenteller slaat op hol. We gaan dit in heel Nederland voelen. In Amsterdam verdwijnen 640 banen bij Amstelring. Careyn in Delft schrapt 1000 banen. Meander Groep Parkstad; ook 1000 banen. 775 banen verdwijnen er in Tilburg bij Thebe. En in Flevoland schrapt Zorggroep Oude en Nieuwe land 363 banen. En zo gaat het maar door. Wie zorgt straks voor onze ouderen? Mantelzorgers kunnen het er nu al vaak niet meer bij hebben', aldus Van Brenk.

De FNV gaat tot het uiterste om de zorg in Nederland te redden. Van Brenk: 'We gaan de druk stevig opvoeren. De politiek kan alsnog kiezen voor goede zorg. Bijvoorbeeld door in het najaar de Wet langdurige zorg uit te stellen en een fatsoenlijke invoering af te spreken die recht doet aan de enorme zorgveranderingen.'

Petitie

De FNV is de petitie ‘Red de zorg’ begonnen. Duizenden mensen hebben die inmiddels getekend en het aantal groeit in rap tempo. Van Brenk: 'Ik zie dat heel veel mensen zich grote zorgen maken over de zorg. Mensen die zorg nodig hebben en de mensen in hun omgeving die straks nog meer moeten doen. De bereidheid om de zorg te redden leeft bij heel veel mensen.'

U bent hier