h

Vragen over nieuwe dienstregeling lijn 121

24 september 2014

Vragen over nieuwe dienstregeling lijn 121

EBS past dienstregeling bus 121 aan

Inleiding:
Sedert de nieuwe dienstregeling rijdt buslijn 121 van EBS door Wormerland nog slechts een maal per uur. Ook vertrekt de bus niet meer later dan 21.00 uur vanaf de vertrekpunten.

Wormer, 23 september 2014

Schriftelijke vragen aan het college van B&W van Wormerland op grond van art. 39 van het RvO van de gemeenteraad

Geacht college,

Graag ontvangen wij van u het antwoord op de volgende vragen:

Wat is de reden dat de lijn 121 minder frequent en korter is gaan rijden?
Hebt u zelf of via de Stadsregio voorafgaand aan de wijziging in de dienstregeling een onderzoek laten doen naar het gebruik van buslijn 121? Heeft er een onderzoek onder de passagiers plaatsgevonden?
Hebben de regelmatige passagiers van deze buslijn aan u, aan de Stadsregio of aan EBS meegedeeld wat zij ervan vinden dat hun bus minder frequent rijdt? Indien dit het geval is, wat is dan hun mening?
Nu buslijn 121 minder frequent rijdt, neemt het gebruik van deze buslijn toe of af? Als het gebruik afneemt, kunt u ons meedelen om hoeveel passagiers dit gaat?
Welke mogelijkheden hebben mensen die slecht ter been zijn en geen auto of rijbewijs hebben om bij medische voorzieningen en winkels in Purmerend en Zaanstad te komen?

Uw spoedige beantwoording zien wij met belangstelling tegemoet. Voor uw medewerking danken wij u bij voorbaat.

Met vriendelijke groet,

Namens de SP- fractie,

Mart van der Kolk

U bent hier