h

Woonlasten Wormerland stijgen 6,5%

11 december 2014

Woonlasten Wormerland stijgen 6,5%

De woonlasten van de inwoners van de gemeente Wormerland zullen in 2015 met 6,5% stijgen. Een inwoner die eigenaar is van een eigen huis met een WOZ- waarde van ongeveer € 220.000,- zal in 2015 aan woonlasten € 765,- moeten betalen. In 2014 betaalde dezelfde inwoner nog € 720,-.

De grote stijging in woonlasten is het gevolg van de tariefsverhoging van de OZB, die het college de inwoners wil gaan opleggen. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad op 16 december instemt met de voorgestelde tariefsverhoging. Het is met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te voorspellen dat de gemeenteraad, in de huidige samenstelling, op 16 december instemt.

De grote tariefsverhoging - een belastingmaatregel - is het gevolg van de waardedaling van woningen in de afgelopen jaren. Het college wil met de tariefsverhoging van de OZB de begrote opbrengst realiseren.

VLW en SP vinden dit een uiterst merkwaardige ontwikkeling. Meerdere Wormerlandse partijen, waaronder de VVD, hebben hun kiezers in de verkiezingstijd beloofd de belastingen te verlagen. Duidelijk is dat van deze verkiezingsbelofte niets terecht is gekomen.
Ook blijft het vreemd dat de gemeente meer wil verdienen als de inwoners minder vermogen hebben.

U bent hier