h

Statenverkiezingen: reken af met Rutte en Samsom

2 februari 2015

Statenverkiezingen: reken af met Rutte en Samsom

Op 18 maart gaat Nederland naar de stembus. U mag dan zeggen hoe het de komende jaren verder moet in onze provincie en ons land. Op 18 maart telt uw stem dubbel: u kiest niet alleen wie er in de nieuwe Provinciale Staten komen, maar ook hoe de Eerste Kamer de komende vier jaar eruit zal zien.

Foto: SP / www.sp.nl

Kiezen we voor het huidige beleid waarmee onze publieke voorzieningen en de georganiseerde solidariteit worden afgebroken of voor een land waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit de centrale uitgangspunten zijn? Kiezen we voor een opgetuigde provincie die dient te fuseren met andere provincies of gaan we voor een provincie die de menselijke maat centraal stelt en zich bescheiden en dienstbaar opstelt?

Met een stem op de SP maakt u een einde aan het kille afbraakbeleid van het kabinet Rutte-Asscher. Dit kabinet kiest ervoor de kosten van de crisis af te wentelen op burgers die part noch deel hadden aan de oorzaken ervan. Tegelijkertijd worden de oorzaken van de crisis niet bestreden en mede daarom komen steeds meer mensen aan de kant te staan.

Op dit moment hebben PvdA en VVD geen meerderheid in de Eerste Kamer. De regering wordt overeind gehouden door de drie gedoogpartijen, D66,
ChristenUnie en SGP. Zij zorgden er samen met PvdA en VVD ervoor dat huurders meer voor hun woning moeten betalen, zieken meer voor hun zorg en dat mensen zonder werk gekort worden op hun uitkering. Een sterke SP in de Eerste Kamer is de beste garantie tegen dit beleid.

Met een stem op de SP kiest u voor een bescheiden, groene, sociale provincie. De SP pleit voor een meer bescheiden provinciebestuur. Geen geld meer voor prestigeprojecten. De afgelopen jaren heeft de SP zich met succes verzet tegen de plannen van minister Plasterk om Noord-Holland te laten fuseren met Flevoland en Utrecht. Wij vinden deze megaprovincie een ondoordacht plan.

De SP wil de inwoners van Noord-Holland, gemeenten met beperkte middelen en aan maatschappelijke organisaties zoveel mogelijk de ruimte geven om zich maximaal voor de samenleving in te zetten. Dat
betekent zoveel mogelijk inspraak en zo weinig mogelijk bureaucratie en geldverspilling. De SP kiest ervoor om onze provincie niet dicht te bouwen, maar om voldoen-
de groene ruimte over te houden voor natuur en recreatie. Zo blijft Noord-Holland een fijne plek om te wonen.

Wij hopen dat wij op 18 maart op uw stem mogen rekenen. Reken af met de Haagse kliek!

Meer lezen?

U bent hier