h

Uitslag enquete onder bewoners aan N203 Krommenie

5 augustus 2015

Uitslag enquete onder bewoners aan N203 Krommenie

Sinds 1961 is de verbindingsweg A8-A9 al onderwerp van gesprek. In 1961 werd namelijk het tracébesluit genomen om de Coentunnel en de hele A8 als snelweg aan te leggen. Sinds eind 1974 ligt het huidige tracé er onveranderd bij. Daar zijn verschillende redenen voor. De oliecrisis van 1973, de Club van Rome (die meer aandacht wilde voor het milieu) en de bezuinigingen van het kabinet Den Uyl.

Foto: Anna de Groot / www.zaanstreek.sp.nl

Door Anna de Groot, Statenlid Noord-Holland en lid bestuur SP Zaanstreek

Vanaf 1977 is de mogelijkheid deze verbindingsweg aan te leggen meermalen onderzocht, maar dit heeft niet geleid tot daadwerkelijke aanleg van deze weg. Vanaf 2004 krijgt deze weg zelfs steeds minder aandacht van het Rijk. Vanaf 2006 is deze verbindingsweg weer in beeld. Ditmaal niet bij het Rijk, maar bij de provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam. Weer wordt een hele serie onderzoeken gedaan. Er wordt, ook in gemeenteraden, besloten geld opzij te leggen. Op dit moment zitten wij (weer) in een onderzoeksfase.

Steeds weer worden de bewoners, die langs de Provinciale Weg N203 in Krommenie wonen, aangewezen door de Stadsregio Amsterdam, de gemeente Zaanstad en door de Provincie Noord- Holland als degenen die er heel erg veel last hebben dat er veel personen- en vrachtvervoer voor hun deur rijdt. De SP ontkent niet dat er heel veel verkeer langs de woningen raast en dat bovendien ook de treinen op de Zaanlijn allemaal naast deze weg rijden.

Maar ondervinden de bewoners die langs de provinciale weg N203 in Krommenie wonen écht zoveel hinder? En hoe ervaren zij zélf deze hinder? De SP Zaanstreek is op onderzoek uitgegaan en heeft bij alle woningen in de betreffende straat een enquêteformulier in de bus gedaan. Een week later heeft de SP Zaanstreek de ingevulde enquêteformulieren opgehaald en - als de bewoners dit wilden - met de bewoners over de verkeersdrukte voor hun deur gepraat.

Verspreiding formulieren

Op zaterdag 20 juni 2015 heeft de SP Zaanstreek bij alle bewoners die in Krommenie direct langs de A8- A9 wonen enquêteformulieren in de bus gedaan, óók in de brievenbussen met een nee/ nee -sticker. In het enquêteformulier heeft de SP Zaanstreek aangekondigd de formulieren in de week van 29 juni 2015 weer te komen ophalen. In het enquêteformulier werden tevens een e- mailadres en een postadres vermeld, zodat bewoners het ingevulde formulier ook op andere wijze aan de SP Zaanstreek konden geven. Op woensdag 1 juli 2015 werden de enquêteformulieren door vier mensen van de SP Zaanstreek deur aan deur opgehaald. Met de bewoners werden aan de deur gesprekjes gevoerd, de SP Zaanstreek sprak bewoners die een ingevuld enquêteformulier meegaven, maar ook bewoners die hiervan de noodzaak niet inzagen. Er kwam nog een formulier per post en een formulier per e- mail binnen. In totaal werden 13 formulieren ingevuld.

Enquêtevragen

Wij stelden de volgende vragen aan de bewoners die direct langs de N203 in Krommenie wonen:

1. Sinds wanneer woont u langs de provinciale weg N203 in Krommenie?
2. Waarom bent u destijds langs de provinciale weg gaan wonen?
3. Toen u in uw huidige woning kwam wonen, was het verkeer voor uw deur minder druk, even druk of drukker dan nu? Wat is naar uw mening de oorzaak?
4. Bent u, vanwege de verkeersdrukte, van plan binnenkort te gaan verhuizen? Zo ja, zou u dan willen verhuizen naar een plek waar de verkeersdrukte aanzienlijk minder is?
5. Vindt u het belangrijk dat de verkeersdrukte voor uw deur minder wordt dan deze nu is?
6. Hebt u zelf suggesties hoe u de verkeersdrukte voor uw deur zou kunnen verminderen?

De antwoorden op de vragen

Vraag 1: Een aantal mensen woont al heel lang in het huis direct aan de provinciale weg. De meeste woningen zijn gebouwd tussen 1930 en 1935, maar er zijn ook oudere en nieuwere woningen. De geënquêteerde bewoner die er het langste woont, woont er sinds 1975, de geënquêteerde bewoner die er het kortste woont, woont er sinds 2008. De getallen: 1975 (1x), 1977 (1x), 1982 (1x), 1984 (1x), 1985 (1x), 1995 (4x), 2002 (2x), 2003 (1x) en 2008 (1x).

Vraag 2: Er zijn veel uiteenlopende antwoorden mogelijk op de vraag waarom de bewoners langs de Provinciale Weg in Krommenie zijn gaan wonen. De geënquêteerden noteerden de volgende opmerkingen:

 • Dichtbij station
 • Een betaalbare woning
 • "Verliefd" op het huis
 • Huurhuis werd verkocht
 • Meer woonruimte
 • Kon het huis van familie kopen
 • Mooie woning en met het idee dat de nieuwe aansluiting door zou gaan (weg A8-A9)
 • Uit Amsterdam naar Krommenie. Mooie verbinding met trein, bus of auto
 • Een fijn 'jaren- 30- huis' met veel ruimte
 • Het huis
 • Heerlijk huis met fijne tuin. Dicht bij de dorpskern.
 • In de eerste plaats het huis, maar ook de levendige omgeving
 • Wij waren op zoek naar een huis in Krommenie met een betonnen fundering en een oud huisje

Vraag 3: Bijna elke geënquêteerde bewoner heeft aangegeven dat er op het moment dat hij/ zij langs de Provinciale Weg kwam wonen (ongeacht of dat in 1975 dan wel in 2008 was) minder verkeersdrukte was dan nu. Eén bewoner geeft aan dat het even druk als toen zij/ hij er kwam wonen (1995). De bewoners geven ook hun mening over de oorzaak:

 • 40 jaar geleden werd ons bij de koop van ons huis gemeld dat de A8 naar de A9 zou Sedert wanneer woont u langs de provinciale weg N203 in Krommenie?
 • worden doorgetrokken en het de N203 een rustige weg zou worden
 • Sinds 1977 zijn er meer auto's op de weg gekomen. Zaanstad heeft ook meer wijken gekregen, net als de hele regio
 • In 1982 was het minder druk, zeker minder vrachtwagens. Ik zou het heel fijn vinden als die een andere route zouden kunnen rijden
 • Sinds 1985 is er een toename van verkeer
 • Er zijn weinig andere mogelijkheden om van A naar B te komen. Elke dag is er wel een file voor de deur, behalve in het weekend.
 • Door de ontbrekende schakel van de A8- A9 is het steeds drukker. Vooral door de sluiting van de Velsertunnel zal het binnenkort topdrukte worden
 • Meer verkeer door toename aantal auto's
 • In 2002 was het minder druk. Sedert 2002 zijn er meer huizen in de omgeving gebouwd, maar het aantal toegangswegen is hetzelfde gebleven. De snelweg A8 had vóór de toename van het aantal woningen al verbonden moeten zijn met de A9, waardoor de infrastructuur beter was geweest. Maar ja, tot op heden is er nog steeds geen verbindingsweg.
 • Sedert 2002 zijn er nieuwe woonwijken bijgekomen. Er is veel verkeer van A9 naar A8 en vice versa
 • In 2008 waren er minder vrachtwagens en met name vrachtwagens met gevaarlijke stoffen

Vraag 4: Slechts drie geënquêteerden overwegen te gaan verhuizen. De meeste geënquêteerden geven geen antwoord op de vraag of zij zouden willen verhuizen, maar er zijn er ook enkelen die de vraag hebben beantwoord. De antwoorden luiden als volgt:

 • Nee, nog steeds 'verliefd' op het huis
 • Nee
 • Ben niet van plan te verhuizen
 • Ja!
 • Dat is nu te laat. Kinderen op school, sporten, vrienden. En terug naar Amsterdam? Nee hoor, wij gaan niet weg hier!
 • We denken er wel eens over om te verhuizen naar een ander huis op een rustige plek!
 • Misschien
 • Nee, maar het zou wel prettig zijn als het drukke verkeer wat vermindert. Minder snelheidsovertreders. Maar ook het spoor, met name de goederentrein die te hard rijdt. Dit is te merken aan de trillingen van het huis.
 • Als ik het zou willen, dan is dat om financiële redenen niet mogelijk

Vraag 5: Acht van de geënquêteerden vinden het belangrijk dat de verkeersdrukte voor hun deur minder wordt dan deze nu is. Slechts één geënquêteerde gaf een uitgebreider commentaar.

 • Ja, ze zijn bezig voor de ontsluiting van de A8- A9, maar dat lijkt een eeuwigheid te duren eer dat besluit er komt.

Vraag 6: Eveneens acht van de geënquêteerden kwamen met een suggestie hoe de verkeersdrukte voor hun deur verminderd kan worden. Hier de suggesties:
Het doortrekken van de A8
In ieder geval moeten de vrachtwagens een andere route
Aanleg resp. aansluiting van A8 met A9
De A8 doortrekken over Assendelft naar Heemskerk
Nou, in 2013 is er een overeenkomst bereikt tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de lagere overheden. En daarbij is de provincie Noord- Holland nu al twee jaar bezig met een onderzoek. Ik denk dat wij nog wel jaren kunnen gaan wachten.
Aansluiting A8- A9?
De A8 aansluiten op de A9 en niet nog jaren hierover blijven praten
Betere en goedkoper ov, geen uitstel ontsluiting, strenger toezien op snelheid

De gesprekjes

Op 1 juli 2015 haalde de SP Zaanstreek de enquêteformulieren op. Met een aantal mensen, die direct langs de N203 in Krommenie wonen hadden wij ook nog (korte) gesprekjes. Hieronder een korte weergave van de opmerkingen die gemaakt werden.

 • Ik vind het onterecht en onjuist dat de SP deze enquête doet. Dit zouden de gemeente en de provincie moeten doen.
 • Er zijn hier kastjes opgehangen die de luchtvervuiling meten. Wij weten nog steeds niet wie de kastjes opgehangen heeft en door wie ze gecontroleerd worden. Wij weten ook niets van het resultaat
 • Blij dat jullie hier aandacht aan besteden. Buurtbewoners waren verbaasd. Maar wij zijn alleen maar blij met jullie enquête.
 • Ik heb bezwaar tegen de regering in het algemeen. Alle politici zijn zakkenvullers.
 • Oeps! Is er vanavond een informatieavond? Daar weet ik niets van. Maar nu jullie zeggen dat er een informatieavond is, ga ik daar natuurlijk naartoe. Ik ben overigens voor het doortrekken van de A8-A9, want ik heb last van het verkeer. Trouwens, de informatievoorziening van de gemeente en de provincie vind ik gebrekkig, want ik wist niet dat er vanavond een informatieavond is.
 • Belachelijk dat de politiek al 40 jaar over het doortrekken van de A8-A9 praat, maar niets doet. Het wordt tijd om knopen door te hakken. Ik vind dat de A8- A9 er moet komen.
 • Ik vind het vreselijk dat er mensen zijn die tégen het doortrekken van de A8 naar de A9 zijn. Ik heb noodgedwongen een tuinhuisje bij Wormer moeten kopen omdat ik niet rustig in mijn tuin kan zitten. Ik vind het schandalig dat er mensen zijn die de natuur belangrijker vinden dan mensen zo als ik. En de politiek houdt totaal geen rekening met de omwonenden.

In totaal 12 mensen waren totaal onverschillig over de plannen omtrent de A8- A9. Van de drukte van de Provinciale Weg hebben zij weinig last. Als ze buiten zitten, is dat meestal in de achtertuin.

De conclusie

13 inwoners van Krommenie, die direct langs de provinciale weg N203 wonen, vulden ons enquêteformulier in. Van de geënquêteerden vonden er acht dat de verkeersdrukte voor hun deur minder moet dan dat deze nu is. Slechts drie geënquêteerden overwegen te gaan verhuizen vanwege de verkeersdrukte voor hun deur. De overige bewoners waren het enquêteformulier kwijt, hadden geen zin om het in te vullen of hadden weinig tot geen last van de verkeersdrukte op de N203.

Dit betekent dat het argument dat steeds wordt aangehaald door diverse politieke partijen in Provinciale Staten van Noord- Holland en de gemeenteraad van Zaanstad dat iedereen die in Krommenie direct langs de N203 woont grote overlast van het verkeer heeft een sterk overdreven argument is. Natuurlijk betreft de N203 een drukke weg, maar slechts weinigen ervaren overlast.

U bent hier