h

Geen tweespalt maar eendracht

20 november 2015

Geen tweespalt maar eendracht

Emile Roemer
Afgelopen vrijdag is Europa in het hart getroffen. De beulen van IS raakten de Parijzenaars op de meest gevoelige plek. In het leven van alledag, het leven in vrijheid, de wereld waarin wij ons veilig wanen. Daags voor de aanslagen in Parijs ontploften de IS-bommen in Beirut, Libanon. Er vielen 43 doden.

Deze aanslagen maken sommigen angstig, omdat de terreur steeds dichterbij komt. Mensen verwachten een reactie van de politiek. Dat we alles op alles zetten om onze veiligheid te waarborgen. Dat we strengere grenscontroles invoeren als de dreiging ons daartoe noodzaakt. Dat we investeren in de politie en de veiligheidsdiensten als deze professionals aangeven dat het nodig is.

Eén van de voedingsbodems van terreur ligt in de buurten en wijken die veranderen in parallelle samenlevingen, waar segregatie in plaats van integratie beleid is geworden. Met vaak ongelijke kansen, armoede en discriminatie en uitsluiting tot gevolg. In de buitenwijken van Parijs is dit wel heel zichtbaar, maar segregatie is ook zichtbaar in ons land. De regering doet daar op dit moment te weinig tegen.

Je kunt de opkomst van IS bovendien niet los zien van de omstandigheden waaronder deze extremisten hun kans hebben gegrepen. Vijftien jaar militaire interventies zonder politieke oplossingen hebben contraproductief gewerkt. Natuurlijk moet IS worden aangepakt. Maar een bommenregen op Syrië gaat de kans op aanslagen in Europa niet verkleinen. De logica doet eerder het tegenovergestelde vrezen.

Een financiële drooglegging daarentegen zal de slagkracht van IS onderuit slaan en het draagvlak onder de bevolking verminderen. IS verdient miljoenen euro's aan de verkoop van olie die onder andere via Turkije wordt gesmokkeld. Rijke Arabieren kunnen nog altijd grote sommen geld overmaken aan de extremisten. Het is de zuurstof die de terroristen op de been houdt. Zolang we dat niet afsnijden houdt het nooit op.

We moeten het terrorisme bestrijden en opkomen voor onze vrijheid. Wij laten ons niet uit elkaar spelen. Nederlanders, mannen en vrouwen, moslims en niet-moslims laten deze dagen zien: ons antwoord op tweespalt is eendracht.

Emile Roemer

U bent hier