h

A8, leuker wil het Rijk het niet maken

7 maart 2016

A8, leuker wil het Rijk het niet maken

Donderdag 3 maart berichtte Dagblad Zaanstreek over de zorgen van de bewoners van Oud-Koog en de Boerejonkerbuurt, gelegen in Zaandam, aan weerszijden van de A8 en zo ongeveer ter hoogte van de Coenbrug. De bewoners maken zich al jarenlang zorgen over de geluids- en fijnstofoverlast die de A8 met zich meebrengt.

Door Anna de Groot, Statenlid

Rijkswaterstaat wil geen hogere geluidsschermen plaatsen op de brug. De geluidsschermen die er nu staan zijn oud (1986) en beslist niet van deze tijd. Na 1986 is het verkeer op de Coenbrug steeds drukker geworden, maar de schermen niet hoger en beter. Maar Rijkswaterstaat wil de schermen niet vervangen, want men vindt dat de schermen ruimschoots voldoen aan de geldende normen (van 1986). Maar Rijkswaterstaat kijkt naar gemiddelden en niet naar de piekbelasting van het verkeer in bijvoorbeeld de spitsen, bij dag en op bewolkte dagen.

De bewoners van de beide wijken hebben vorig jaar al handtekeningen opgehaald en gaan dit nu nog een keer doen. Ze hopen met de vele handtekeningen Rijkswaterstaat te kunnen overtuigen. Ook stappen ze naar de Ombudsman.

De SP Zaanstreek begrijpt de bewoners en is het met ze eens. Er moeten hogere en betere schermen en er moet iets aan de brugklep gedaan worden. Daarom heeft de SP Zaanstreek het SP kamerlid Eric Smaling van de kwestie op de hoogte gesteld. Eric vindt het ook een groot probleem en heeft op vrijdag 4 maart kamervragen gesteld aan minister Schultz.

Eric Smaling was nog op 4 maart te horen op Zaanradio, in het programma Zaanstreek Vandaag. In de uitzending zegt hij onder meer dat hij goede hoop heeft dat de schermen vervangen kunnen worden. "De schermen zijn al dertig jaar oud, het zou goed zijn die te vervangen. De buurten moeten geen last hebben van fijnstof en geluidsoverlast. Dit zijn relatief makkelijke maatregelen en je doet er ontzettend veel mensen een plezier mee."

SP stelt kamervragen

Vragen van het lid Smaling (SP) aan de minister van Infrastructuur & Milieu over de aanpak van geluidoverlast en fijnstof bij de Coenbrug:

  • Wat is uw reactie op het artikel waarin omwonenden van de A8 klagen over de gebrekkige aanpak om geluidoverlast en fijnstof op de A8 terug te dringen? 1)
  • Deelt u de mening dat de Coenbrug nu een soort klankkast is waarbij vooral vrachtverkeer voor veel geluidsoverlast voor omwonenden zorgt? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om deze overlast te verminderen?
  • Begrijpt u de zorgen van omwonenden over hun gezondheid door de toenemende hoeveelheid fijnstof?
  • Is het mogelijk om de huidige geluidschermen te vervangen voor modernere schermen die naast geluid ook fijnstof wegvangen? Zo ja, bent u bereid om eventueel in overleg met de Provincie te komen tot het plaatsen van deze nieuwe schermen? Indien nee, kunt u uitleggen waarom niet?

Meer lezen?

U bent hier