h

SP steunt bewoners: geluidswal Coenbrug te laag

1 mei 2016

SP steunt bewoners: geluidswal Coenbrug te laag

Eigenlijk kan je het met het blote oog zien. De geluidsschermen op de Coenbrug en aan weerszijden ervan zijn gewoon te laag, kapot, vies en verouderd. Dat is niet zo gek, de geluidsschermen zijn van 1986 en 1987, dus al zo'n 30 jaar oud. En in de tussentijd is er niet echt iets aan gedaan.

Foto: Anna de Groot / www.zaanstreek.sp.nl

De bewoners gaan de geluidswal opmeten

Door Anna de Groot, Statenlid

En je hoeft je oren niet uit te laten spuiten om het verkeer goed te kunnen horen. Er rijdt gewoon ontzettend veel verkeer over de Coenbrug. En sedert de Tweede Coentunnel is opengegaan rijdt er nog véél meer verkeer dan voorheen, want nieuwe tunnels trekken – net als nieuwe wegen – nieuw verkeer aan. Dat blijkt maar weer! En van dat kaboem-kaboem, kedeng-kedeng (de bewoners die op 29 april op de bijeenkomst waren hadden vele treffende nabootsingen van het irritante geluid) van de brugklep.

Fijnstof kun je niet ruiken. Maar het komt wel over de veel te lage schermen van de Coenbrug naar beneden gedwarreld. En over de veel te lage schermen in de omgeving de wijken ingedwarreld. Mensen kunnen er kanker van krijgen. En er zijn mensen in de omgeving die vaak hun ramen moeten lappen en hun bootje moeten soppen. Buurtbewoner Jolanda Marinus vertelde het treffend: “Onze kinderen spelen niet in het zand, maar in het fijnstof!”

Op 29 april was het dan zover. SP Tweede Kamerlid Eric Smaling kwam naar Zaanstad. Hij wilde wel eens met eigen ogen zien wat hier aan de hand is. In zijn kielzog kwam VVD Tweede Kamerlid Barbara Visser mee. Je zou toch zeggen dat zij, als Zaandamse, het allemaal al zou moeten weten. Maar tot dusver steunde zij haar VVD minister en leek zij geen oplossing voor de bewoners van Oud Koog, Boerejonkerbuurt, Kogerveld en Kalf te zien.

In de kantine van Van Dalsem Elektrotechniek BV aan Oostzijde in Zaandam en vlak bij de Coenbrug werden de kamerleden, de gemeenteraadsleden, de ambtenaren, de pers en andere belangstellenden ontvangen door een aantal bewoners van 'het bewonersinitiatief'. De kantine raakte overvol. Er werden presentaties getoond en vragen beantwoord. En natuurlijk vooral gepleit voor een oplossing die ervoor moet zorgen dat de bewoners rond de Coenbrug geen last meer hebben van het geluid, het fijnstof en het irritante gekaboemkaboem van de brugklep.

Buiten werd gemeten. De geluidsschermen, die volgens de statistieken drie meter hoog zijn, blijken slechts 2 meter en 25 centimeter hoog te zijn. Buiten werd ook geluisterd. Het lawaai van de weg is oorverdovend. Een beetje rust aan de kop is er niet bij.

David Sluis, ervaringsdeskundige van eerdere geluidsschermacties, bewees met eenvoudige middelen dat de gemeente Zaanstad een invulfout maakte in diverse geluids- en fijnstofmodellen. Rijkswaterstaat nam die fout over en zodoende lijkt het alsof de overlast minder is dan die daadwerkelijk is. Zo'n foutje kan het verschil betekenen tussen afdoende geluids- en fijnstofwering of niks doen. En Rijkswaterstaat wees al vele malen afdoende middelen af.

De SP staat achter 'het bewonersinitiatief' en blijft de bewoners steunen. Het lijkt erop dat de bewoners ook steun gaan krijgen van de fracties van GroenLinks en de PvdA in de gemeenteraad van Zaanstad. De partijen gaan in de gemeenteraad van Zaanstad een motie indienen om een onafhankelijk onderzoek te laten doen. En natuurlijk kregen en krijgen de bewoners ook steun van de Tweede Kamerfractie van de SP. Kamerlid Eric Smaling stelde al eerder kamervragen en dat gaat hij nog een keer doen. En op 23 juni gaat hij proberen geld los te peuteren voor afdoende maatregelen (wellicht hogere en betere geluidsschermen) om de A8 voor de bewoners stiller, schoner en gezonder te maken.
Misschien is Barbara Visser, na haar bezoek op locatie en de gesprekken met de bewoners, ook overtuigd.

Uit een van de presentaties is op te maken dat de SP zich ook al 2006 druk maakte over het stadse deel van de A8. We pleitten toen voor een maximumsnelheid van 80 km/u en dienden een motie in om de toenmalige minister te overtuigen van de noodzaak de snelheid op de A8 te verlagen: “De minister was een stuk vlotter met de snelheid op de A8 dan Zaanstad. De gemeenteraad begon al voor de zomer over de maximumsnelheid. Maar toen werd niet over de motie van GroenLinks, ROSA en SP gestemd. Dat gebeurde in september. Met een kleine meerderheid nam de raad een besluit, dat luidde dat burgemeester en wethouders moesten vragen om een lagere maximumsnelheid. Het pikante in de geschiedenis was dat juist B en W tegen een lagere snelheid waren, maar wel de brief moesten schrijven. SP-raadslid A. de Groot moest na het raadsbesluit aandringen op uitvoering. In november stuurden B en W de brief pas op.”

U bent hier