h

Samen strijden

18 december 2016

Samen strijden

Emile Roemer
Met de huurder, die zijn huur de afgelopen jaren met bijna 30% heeft zien stijgen. Met de jongeren die in de knel komen omdat ze van flutcontract naar flutcontract hoppen, terwijl ze hun studiebeurs zijn kwijtgeraakt. Met de oudere van wie na een leven lang werken het pensioen wordt gekort. Met de mensen die er niet voor kiezen om ziek te worden maar wel een boete op ziek zijn krijgen.

Met die mensen willen wij de komende maanden samen de strijd voor maatschappelijke verandering gaan voeren. Daar zijn we voor opgericht, dat doen we elke dag, en dat zullen we elke dag blijven doen. Strijden tegen het onrecht dat we elke dag zien. En niet – zoals deze week het nieuws domineerde – zonder naam en toenaam tegen elkaar strijden via de voorpagina van de krant. Dat is de SP niet, en ik beloof u dat dat ook nooit de SP zal worden.

Ik heb u daarbij nodig. Samen met u wil ik strijden. Voor een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. Voor een verhoging van de lonen en de AOW met 10%. En voor betaalbare huurwoningen. Een ouderenzorg waar de mensen die ons land hebben opgebouwd respectvol en met aandacht ondersteund worden. En goed en toegankelijk onderwijs voor de volgende generatie die verder bouwt aan Nederland.

Mag ik, en mag de SP op u rekenen? Ik ben er van overtuigd dat wij de komende maanden samen bergen kunnen verzetten als we samen strijden.

Emile Roemer

U bent hier