h

BWZ al 40 jaar voor alle Zaankanters met een uitkering

6 januari 2017

BWZ al 40 jaar voor alle Zaankanters met een uitkering

BWZ gaat het jaar 2017 feestelijk in door op zaterdag 14 januari het veertig jarig jubileum te vieren tijdens de nieuwjaarsreceptie in het verenigingsgebouw aan de Pinkstraat 14 in Koog aan de Zaan. De belangenbehartigers voor alle Zaanse uitkeringsgerechtigden startten officieel hun vereniging op 11 mei 1976 en BWZ liet de 'akte van oprichting' vastleggen bij de notaris op 17 januari 1977. 

Foto: BWZ / www.bwz-online.nl

Tot 4 november 2015 stonden de letters BWZ voor 'Belangenvereniging WAO Zaanstreek', omdat de wetgever de Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) min of meer vaarwel heeft gezegd en daarvoor in de plaats kwam de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De BWZ'ers besloten hun verenigingsnaam officieel te wijzigen in 'BWZ, voor alle Zaanse uitkeringsgerechtigden', zodat het in de volksmond BWZ blijft.

Uit de dagelijkse praktijk betekent het al jaren dat BWZ alle uitkeringsgerechtigden helpt. Iedere woensdagochtend kan men tijdens het spreekuur van 10.00 tot 12.00 uur terecht bij deskundige vrijwilligers van BWZ, die indien nodig de hulp inschakelen van advocaten Anneke Wezel (tevens SP-senator) en Jan de Groot. Maak bij voorkeur een afspraak, bel 075 – 6178497 (bij geen gehoor spreek het antwoordapparaat in en vermeld uw naam en telefoonnummer) of e-mail bwz-online@hetnet.nl.

Op 14 januari is het tijd voor een feestje van 14.00 tot 16.00 uur aan de Pinkstraat 14 te Koog aan de Zaan. Voorzitter Willem Croese houdt een korte toespraak en het muzikale talent Jean-Philippe Delforge uit Koog aan de Zaan laat de nodige vrolijke noten horen. Iedereen is welkom bij de jubilerende BWZ. Noteer dit in uw agenda en kom ook!

U bent hier