h

SP opent aanval op loonkloof

28 februari 2017

SP opent aanval op loonkloof

Woensdag 1 maart komt SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut naar buurthuis Van der Pek in Amsterdam-Noord om met u in gesprek te gaan over de strijd die de SP is gestart voor een 10 procent hoger minimumloon en 10 procent hogere uitkeringen. Het programma begint om 19.30 in buurthuis Van de Pek, Van der Pekstraat 5 in Amsterdam. Karabulut is in de Tweede Kamer woordvoerder Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staat op plaats 5 van de kandidatenlijst van de SP.

Foto: SP / www.sp.nl

Sadet Karabulut
Sadet Karabulut: "De afgelopen jaren hebben juist de mensen met een kleinere portemonnee dankzij het kabinet Rutte-Asscher de rekening van de crisis betaald. Jong of oud. Als je het minimumloon ontving of in een uitkering zat, dan betaalde je de rekening. Na de kaalslag van Rutte is het tijd voor de inhaalslag van de SP. Daarom moeten het minimumloon, de AOW en de uitkeringen met 10 procent omhoog. Door de verhoging van het minimumloon zullen ook de lonen daarboven gaan stijgen waardoor grote groepen mensen meer te besteden krijgen."
 

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder de duizend grootste bedrijven van Nederland blijkt dat in 2010 de salarissen van de vijf topverdieners per bedrijf 5,5 keer zo hoog waren als het salaris van de doorsnee werknemers bij deze bedrijven. In 2015 was de loonkloof gestegen naar 6,1. De loonkloof is in die periode dus met 11 procent gegroeid. Daarnaast zijn sinds 2005 de inkomens van maar liefst 80 procent  van de Nederlanders erop achteruit gegaan. Dit terwijl de rijkste 20 procent er wel op vooruit ging.

Karabulut: "Wij kiezen voor de 80 procent van de Nederlanders die de klappen heeft gekregen. Ondanks de crisis hebben we nu meer miljonairs dan ooit. Terwijl de bankiers op de Zuidas alweer de champagnekurken laten poppen zoeken elke dag nog meer dan 500.000 Nederlanders en baan. Nu moet geïnvesteerd worden in groei voor iedereen, door een investeringsplan. In hogere lonen en lagere huren. In het afschaffen van het eigen risico. In het helpen van kleine ondernemers. En in een loongolf. We beginnen met de laagste inkomens, maar uiteindelijk profiteren grote groepen Nederlanders hiervan. Onze strijd voor tien begint hier!"

De avond is gratis toegankelijk. Het programma begint om 19:30 uur.

Wat: thema-avond ‘Strijd voor tien’
Wanneer: woensdag 1 maart 2017 om 19:30 uur
Waar: buurthuis Van de Pek, Van der Pekstraat 5 in Amsterdam
Entree: gratis

U bent hier