h

'De groene revolutie moet ook eerlijk zijn'

21 juni 2017

'De groene revolutie moet ook eerlijk zijn'

Stel een parlementaire onderzoekscommissie in om onderzoek te doen naar een eerlijk klimaatbeleid. Dat stelt SP-Kamerlid Sandra Beckerman vandaag voor tijdens het debat over de verdeling van lasten van het klimaatbeleid.

Sandra Beckerman
Beckerman: "Vrijwel alle partijen zijn het er inmiddels over eens dat de uitstoot van vervuilende stoffen fors moeten worden verminderd en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moet worden verkleind. Maar tot nu toe wordt bij deze omslag de samenleving vergeten. Daarom stellen wij deze commissie voor die met voorstellen moet komen hoe ook bij klimaatbeleid de lusten en lasten eerlijk verdeeld kunnen worden."

Beckerman doet het voorstel naar aanleiding van het onderzoek van CE Delft waaruit blijkt dat de armste Nederlanders opdraaien voor het klimaatbeleid. Beckerman: "De rijkste 10% profiteert terwijl steeds meer arme gezinnen hun energierekening niet kunnen betalen. Tegelijk zien we dat er de afgelopen jaren wel 9 miljard aan Nederlandse subsidie naar vervuilende bedrijven is gegaan. Er is niemand die dat uit kan leggen. Een groene revolutie zal eerlijk en rechtvaardig zijn of zal niet zijn."

U bent hier