h

Demonstreer tegen Trump en de G20

19 juni 2017

Demonstreer tegen Trump en de G20

Begin juli verzamelen de regeringsleiders van de negentien grootste economieën en de EU zich in Hamburg voor de G20-top. Ook premier Rutte is als speciale gast van bondskanselier Merkel van de partij. De top komt op een belangrijk moment: het is tien jaar sinds het begin van de economische crisis die miljoenen mensen in de ellende heeft gestort. Daarnaast heeft Trump zich uit het klimaatakkoord van Parijs getrokken en waren er wereldwijd nog nooit zoveel mensen op de vlucht.

Foto: SP / www.sp.nl

De failliete oorlogspolitiek leidt tot ernstige mensenrechtenschendingen, meer geweld en onveiligheid en zorgt er bovendien voor dat foute regimes worden bewapend. De G20 is in dit alles onderdeel van het probleem, niet van de oplossing:

  • Dezelfde wereldleiders maakten de afgelopen tien jaar een gigantische herverdeling van rijkdom van arm naar rijk mogelijk. De rijkste vijf mensen bezitten nu evenveel als de helft van de wereldbevolking. Kinderen, vrouwen en onderdrukte volkeren zijn hier als eerste het slachtoffer van.
  • Terwijl mens, milieu en dieren het slachtoffer zijn van opwarming van de aarde, krijgen voorstanders van fossiele energiebronnen nog altijd alle ruimte om hun vervuilende praktijken voort te zetten en zelfs uit te breiden.
  • Het zijn bovendien deze wereldleiders die, met hun oorlogen en wapenverkoop, een grote verantwoordelijkheid dragen voor het feit dat 65 miljoen mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en onderdrukking. Door muren te bouwen in plaats van het geweld te stoppen, verergeren zij de problemen.

Vanuit Nederland doen we met een brede coalitie van activisten mee aan de demonstratie op zaterdag 8 juli tijdens de G20-top in Hamburg. Er worden meer dan 100.000 mensen verwacht en we willen de spirit van dit mondiale verzet tegen ongelijkheid, de vervuiling van onze planeet en oorlog terugbrengen naar Nederland. Aanmelden kan via G20-protest@sp.nl (de SP betaalt de helft van de buskosten).

Doe mee en sluit je aan. Een andere wereld is mogelijk!

U bent hier