h

SP: schaf jeugdloon af!

23 juni 2017

SP: schaf jeugdloon af!

SP-Kamerlid Jasper van Dijk pleit ervoor om in de strijd tegen leeftijdsdiscriminatie het minimum jeugdloon versneld en volledig af te schaffen. De SP zal bij het debat over discriminatie hiervoor een voorstel indienen. Recent werd supermarkt Albert Heijn door het College voor de Rechten van de Mens schuldig bevonden aan leeftijdsdiscriminatie. Bij het werven van personeel richtten zij zich vooral op jongeren.

Foto: ROOD / www.rood.sp.nl

Jasper van Dijk
Van Dijk: "Vanaf 18 jaar ben je volwassen en moet je net als iedereen je zorgverzekering, boodschappen en huur betalen, maar wel met een veel lager inkomen. Zolang jongeren vanwege het minimum jeugdloon veel goedkoper zijn dan oudere werknemers, zullen er bedrijven zijn die zich schuldig maken aan leeftijdsdiscriminatie. Daarom moet het jeugdloon versneld en volledig worden afgeschaft."

Om arbeidsmarktdiscriminatie aan te kunnen pakken is de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) onmisbaar. Maar uitgerekend de Inspectie kampt met een tekort aan personeel en heeft bovendien onvoldoende bevoegdheden. Ook hiervoor stelt de SP maatregelen voor. Van Dijk: "De Inspectie moet boetes uit kunnen delen aan bedrijven die zich schuldig maken aan discriminatie. Uit onderzoek blijkt bovendien dat de Inspectie honderden mensen tekort komt. Die moeten er zo snel mogelijk bijkomen om de pakkans te vergroten."

U bent hier