h

Politie-agenten, laat je horen!

31 juli 2017

Politie-agenten, laat je horen!

Over de Nationale Politie wordt veel gesproken. In de politiek, in de media, maar ook onder agenten zelf. De vraag is of de beloftes die destijds zijn gedaan ook worden waargemaakt. Zorgt de Nationale Politie voor een betere aansturing, betere opleidingen en betere ICT-systemen, zoals beoogd?

Wij horen veel geluiden vanaf de werkvloer, die lang niet altijd overeen komen met de informatie we van de regering krijgen. Daarom willen we van zoveel mogelijk politiemensen horen hoe de vorming van de Nationale Politie tot nu toe uitpakt. Het gaat daarbij ook om vragen hoe tevreden u bent over de werkdruk, uw uitrusting en de administratieve lasten.

U bent hier