h

De economie floreert, maar de tweedeling groeit

18 augustus 2017

De economie floreert, maar de tweedeling groeit

Renske Leijten
"De economische groei stemt positief, de verdeling ervan allerminst." Dat is de reactie van SP-Kamerlid Renske Leijten op de nieuwste economische voorspellingen van het Centraal Planbureau. "De rekenmeesters voorspellen een economische groei van rond de drie procent in 2017 en 2018. Maar verreweg het grootste deel hiervan komt terecht bij de hoogste inkomens. Huishoudens met meer dan 100.000 euro inkomsten krijgen er meer dan duizend euro bij. Gezinnen die rond de 35 duizend euro verdienen, moeten het doen met een schamele 70 euro op jaarbasis. Het kabinet dat de begroting voor 2018 maakt, móet deze grove ongelijkheid aanpakken", aldus Leijten.

Ook wil Leijten dat een deel van het forse begrotingsoverschot wordt ingezet om te investeren in de samenleving. "Velen hebben er ongenadig van langs gekregen door de bezuinigingen in de zorg, de nullijn voor overheidspersoneel en lastenverzwaringen. Na deze kaalslag moet nu werk gemaakt worden van een inhaalslag. Investeer dus in hogere salarissen en de heropbouw van de publieke sector. Een lagere staatsschuld en een land waar je kan rekenen op zorg, onderwijs of een betaalbare woning gaan dan hand in hand."

"De officiële werkloosheid loopt terug naar 4,3 procent. Dat hebben we lange tijd niet gezien. Maar we weten ook dat er nog veel verborgen werkeloosheid is. Bijna een miljoen mensen willen graag een baan of meer uren willen werken. Werk voor iedereen die wil en kan werken, moet echt de inzet zijn. Tekorten in zorg en onderwijs kunnen we oplossen door de werkbelasting te verminderen en lonen te laten stijgen, dat zal zorgen voor behoud van mensen en de mogelijkheid om nieuwe jonge krachten goed in te werken en te behouden."

U bent hier