h

'Rekening klimaatbeleid moet eerlijker worden verdeeld'

14 augustus 2017

'Rekening klimaatbeleid moet eerlijker worden verdeeld'

Sandra Beckerman
Het is oneerlijk dat de huishoudens en niet de vervuilende bedrijven de rekening betalen voor het klimaatprobleem", dat zegt SP-Kamerlid Sandra Beckerman naar aanleiding van nieuwe cijfers van het CBS. De cijfers laten zien dat van de ruim 25 miljard euro die de overheid vorig jaar ontving aan milieubelastingen, tweederde werd opgebracht door huishoudens.

"Natuurlijk moet er fors geïnvesteerd worden in klimaatbeleid, maar dat moet wel eerlijk gebeuren. De bedrijven die de grootste klimaatschade veroorzaken dragen relatief heel weinig bij, de huishoudens die minder vervuilen juist heel veel. Alle wil om de klimaatproblemen aan te pakken wordt daardoor onderuit gehaald."

Beckerman vindt dat de partijen aan de formatietafel de lasten eerlijker moeten verdelen: "Oplossingen kunnen bijvoorbeeld gevonden worden in een herziening van de energiebelasting, waarbij bedrijven die het meeste CO2 uitstoten ook het meest betalen. Zo dragen kolencentrales flink bij aan de klimaatproblemen, maar zijn deze sinds 2016 wel vrijgesteld van belasting. Dat is niet uit te leggen aan de miljoenen Nederlanders die de afgelopen jaren steeds meer aan milieubelastingen moesten betalen."

U bent hier