h

Weidevogel-belevenisssen rond De Bonte Belevenis

18 november 2017

Weidevogel-belevenisssen rond De Bonte Belevenis

De Bonte Belevenis is een soort van kinderboerderij aan de Vaartdijk in Assendelft. Behalve dat het een kinderboerderij is kunnen kinderen er ook ponyrijden en worden er kinderfeestjes georganiseerd. Daarnaast is deze kinderboerderij een prettige dagbesteding voor mensen die dit willen. Al met al een leuk en nuttige voorziening voor Zaanstad.

Foto: Anna de Groot / www.zaanstreek.sp.nl

De Bonte Belevenis

De twee eigenaressen van De Bonte Belevenis, Marieke Demmers en Trudy Kok, hebben zorgen. Hun kinderboerderij ligt namelijk buiten BSG, dus buiten het stadsgebeuren van Zaanstad. En buiten het Bestaand Stedelijk Gebied bepaalt de provincie Noord-Holland wat er te gebeuren staat. Het stukje land waarop De Bonte Belevenis staat is – volgens de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) – weidevogelleefgebied. En dat zou weer kunnen betekenen dat De Bonte Belevenis mogelijk een ander stekkie zou moeten zoeken. En dat willen de eigenaressen natuurlijk niet, want de kinderboerderij is leuk en heeft de aanwezigheid in Assendelft ruimschoots verdiend.

Foto: Anna de Groot / www.zaanstreek.sp.nl

Vóórdat De Bonte Belevenis zich op het stuk grond aan de Vaartdijk vestigde was er een tuincentrum. Ook is er een verlopen volkstuincomplex, waarvan nu nog enkele tuintjes in gebruik zijn. Zou er een grutto op dit stukje land willen landen? Dat vroeg Anna de Groot, Statenlid voor de SP in Noord-Holland zich af. Samen met een aantal raadsleden van de gemeente Zaanstad ging ze een kijkje nemen. Anna bedacht al snel: “Bij De Bonte Belevenis landen net zo veel weidevogels als in mijn achtertuin.” En dat zijn er om en nabij nul.

Omdat Anna Statenlid is, lag het stellen van schriftelijke statenvragen voor de hand. Hoe zit het nu eigenlijk met die weidevogels daar op de Vaartdijk? Uit de antwoorden op de vragen bleek dat er al sedert 2013 geen weidevogeltellingen zijn geweest. Er bleek ook dat de provincie Noord-Holland, die bezig is het aantal kwalitatief slechte weidevogelleefgebieden van de lijst af te voeren, niet van plan is het terrein rond De Bonte Belevenis als als weidevogelkerngebied aan te wijzen. Voor Marieke en Trudy is dat een geruststelling.

Marieke en Trudy zijn echter nog niet helemaal gerust. Voorals nog zitten zij op hun terrein vanwege een gedoogbeschikking van de gemeente Zaanstad. Een definitieve omgevingsvergunning hebben zij nog niet. Het wachten is op een nieuw bestemmingsplan.

U bent hier