h

Geen racisme in de raden!

31 januari 2018

Geen racisme in de raden!

Geen racisme in de raden!
De achterliggende decennia hebben zich ingrijpende verschuivingen voorgedaan in de economische en sociale verhoudingen in Nederland en elders in de wereld.
 Oprukkend neoliberalisme heeft daarbij geleid tot een grotere polarisatie op de maatschappelijke voorzieningen. Op mondiaal niveau is het centrum van de economische macht aan het verschuiven, weg van het Westen.

Dit alles gaat met de nodige politieke en militaire spanningen gepaard. Daar is een om zich heen grijpende bestuurlijke crisis bijgekomen: de heersende elites blijken in afnemende mate in staat
om economische, politieke en bestuurlijke problemen te managen.

Het gevolg is dat een groeiend aantal mensen in een onzekere sociaaleconomische situatie leeft en voor zichzelf en anderen een onzekere toekomst ziet.

In Nederland hebben rechtse populisten als Leefbaar Rotterdam, de PVV en Forum voor Democratie de afgelopen jaren met succes op deze gevoelens van onzekerheid weten in te spelen. Daarbij hebben zij hele bevolkingsgroepen als de oorzaak van de problemen neergezet. Men verschuilt zich achter politieke thema’s als immigratie, integratie en veiligheid, en richt zich in vaak openlijk racistische termen tegen
vluchtelingen en moslims. Gevestigde partijen gaan hier in toenemende mate in mee. Politieke polarisatie en groeiende onverdraagzaamheid die daarvan het gevolg is geweest, pakken slecht uit voor emancipatiebewegingen van onder meer migranten- gemeenschappen, zwarte activisten en LGBTI-ers.

Op 21 maart zullen er gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Die zijn meer dan ooit van belang. Want rechts-populistische partijen zullen – na hun entree in het Parlement en in Provinciale Staten – ditmaal proberen in meer gemeenten dan voorheen een machtspositie te verwerven.
De opstellers van deze oproep zien dit – in combinatie met de groeiende invloed van populistisch-rechts in de media – als een gevaarlijke ontwikkeling die door ons samen gestopt moet worden.

De simplistische, onjuiste en vaak openlijk racistische ‘antwoorden’ van rechtse populisten zullen ons alleen maar verder van huis brengen.
Wij strijden vóór economische en sociale rechtvaardigheid, behoorlijk bestuur en transparante besluitvorming, en tégen discriminatie en racisme. Wij zijn solidair met al diegenen die voor onderdrukking en oorlogsgeweld hebben moeten vluchten.
 Wij werken toe naar een landelijke demonstratie op 18 maart in Amsterdam.

Steun de campagne van het Comité 21 Maart en onderteken deze oproep op www.21maartcomite.nl!

U bent hier