h

Parteon ontvangt zwartboek schimmelwoningen

19 september 2018

Parteon ontvangt zwartboek schimmelwoningen

Foto: © Jan van Keulen

Het 'Zwartboek Schimmelwoningen Zaanstad' kreeg Parteon directeur Harry Platte vandaag uit handen van SP Zaanstreek voorzitter Willem Croese. De corporatie is de grootste verhuurder van woningen in Zaanstad en daarmee heeft deze organisatie de meeste schimmelwoningen. Tien huurders en SP'ers spraken met de directeur over het probleem.

Lees hier de bijdrage van Willem Croese:

Meneer Platte hartelijk dank dat u tijd vrij heeft gemaakt om ons te woord te staan over schimmelwoningen van uw corporatie Parteon. De SP Zaanstreek heeft onderzoek gedaan naar dit probleem door letterlijk huis-aan-huis in de gemeente Zaanstad aan te bellen bij huurders om na te vragen of zij ook het schimmelprobleem in hun woningen hebben.

 

Foto: © Jan van Keulen
En neemt u van mij aan dat het hard werken is geweest, maar het was ook schrikbarend om te moeten zien hoeveel mensen in een schimmelwoning leven. Het was zelfs zoveel, honderden en honderden, dat het bijna ondoenlijk was om alle woningen na te gaan. Dat het schimmelprobleem groot is werd snel duidelijk.

 

Foto: © Willem Croese
Bewoners moeten met vochtvreters en zelfs handdoeken werken om het vocht zo goed mogelijk weg te krijgen, ondanks dat de ramen open staan om te luchten. Vocht en ventilatie zijn grote boosdoeners voor het krijgen van schimmel en dat beperkt zich niet alleen tot badkamers, toiletten en keukens, maar ook in alle andere ruimtes.

 

Foto: © Jan van Keulen
Tja, en dan nemen bewoners contact op met de woningbouwcorporatie van wie zij de woning huren. Klachten worden niet altijd adequaat opgelost. Al is het maar om afspraken te maken en zeker om in de woning aanpassingen te doen. Afzuigsystemen die of er niet zijn, of zij werken niet of nauwelijks, of de beschimmelde muur schilderen en waarop binnen kort termijn exact hetzelfde probleem zich voordoet, namelijk schimmel.

 

Foto: © Jan van Keulen
De afhandeling van klachten verdient echt enorme verbetering. Huurders betalen huur zoals je ook een brood bij de bakker kunt kopen, maar als het brood beschimmeld is krijg je een nieuwe, bij een woning is dat lastig immers wij kennen allemaal het tekort aan betaalbare woonruimte.

Schimmel is een groot probleem voor huurders om te beginnen is het woongenot niet groot wanneer je dagelijks in zo’n situatie leeft. Ook gezondheidsproblemen doen zich voor, zoals hoofdpijn, braken en benauwdheid. Het moet toch niet zo zijn dat huurders ziek worden?

 

Wat moet er gebeuren?

 • De woningcorporaties moeten
  de klachten van de bewoners serieus nemen en daar ook naar handelen.
  Dit betekent dat niet alleen een schoonmaakmiddel uitgereikt moet
  worden, maar dat er ook iets aan het vochtprobleem moet worden
  gedaan.

 • Door de GGD
  Zaanstreek/Waterland moet een onderzoek worden gedaan naar de
  gezondheidsklachten van de bewoners. Iedere bewoner die zich met
  gezondheidsklachten vanwege schimmel- en vochtproblemen in woningen
  meldt, moet bij de GGD gehoor vinden en onderzocht worden.

 • De gemeenteraad krijgt
  jaarlijks de prestatieafspraken met de woningcorporaties voorgelegd.
  In deze prestatieafspraken zou moeten worden vastgelegd dat de
  corporaties zich verplichten een goede oplossing voor vocht- en
  schimmelproblemen te garanderen en een snelle
  schadevergoedingsprocedure voor gezondheidsklachten te hebben.

 • De gemeenteraad moet toezien
  op het handelen en nalaten van de woningcorporaties als het gaat om
  vocht- en schimmel in de woningen.

Foto: © Jan van Keulen
Vandaag biedt de SP u het ‘Zwartboek Schimmelwoningen Zaanstad’ aan omdat helaas uw corporatie de meeste problemen kent op dit gebied. Wij vragen u dit serieus te nemen en actief aan de slag te gaan met juiste oplossingen in samenwerking met de huurders en de gemeente. Uiteraard is de SP bereid u bij te staan en indien nodig verder van advies te dienen.Laten wij de handen ineenslaan om samen het schimmelprobleem uit Zaanstad te verbannen. Immers liever ‘schimmel in de stal dan in de hal’.

U bent hier