h

Roland van Braam over veiligheid in Zaanstad

14 september 2018

Roland van Braam over veiligheid in Zaanstad

SP Zaanstad fractielid Roland van Braam over veiligheid, drugspanden, verwarde personen, bezuinigingen, jeugd, mensenhandel en oplossingspercentages in de raad. Lees hier zijn betoog.

De SP vind dat de burgemeester goed bezig is! Hij is zichtbaar, aanspreekbaar, duidelijk en neemt zijn verantwoordelijkheid. Op social-media beantwoord hij keurig vragen van onze inwoners en hij nodigt je zelfs uit voor een goed gesprek.
Afgelopen dinsdag stond er in het Noord Hollands Dagblad dat buurtbewoners beginnen te balen van de borden “Drugspand gesloten ”bij hun in de straat. En de SP kan zich dat voorstellen als zo een bord maanden in je buurt hangt, is dat geen visite kaartje voor je buurt. Dat hoeft daar niet maanden te hangen, dat moet veel korter. Graag een reactie van de burgemeester.
De SP vindt het jammer om te moeten constateren dat in de prioritering “verwarde personen”  is opgenomen in dit stuk. Dit begrijpen we wel , maar spijtig  omdat in 2012 stelde de SP vast dat de bezuinigingen op mensen met psychische problemen zou gaan raken. Door de afnemende begeleiding, de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg en de gevolgen daarvan voor de mensen die deze begeleiding en zorg hard nodig hebben. We voorspelden dat deze mensen hierdoor op straat voor overlast kunnen gaan zorgen .We hebben toen ook een motie ingediend om een veiligheidsparagraaf op te nemen over het voorkomen en het oplossen van dit soort problemen. Jammer genoeg werd onze motie weggestemd.
In het integraal veiligheidsplan waren er in 2008 nog 262 meldingen en in 2011 464 meldingen, in  2012 tot april 2013 een stijging van maar liefst 16% en in 2016 en 2017 537 meldingen. De SP fractie vindt dit alarmerend. Een duidelijk gevolg van bezuinigingen. Instellingen krijgen minder budget en ook moeten dit soort patiënten een eigen bijdrage betalen om in aanmerking te komen voor zorg. Zo krijg je dus patiënten op straat!
De bezuinigingen zijn op het bordje van de politie gelegd die nu met de gebakken peren zitten. Wij zijn dan ook benieuwd, hoe de portefeuillehouder minder meldingen gaat krijgen van verwarde personen op straat met dit veiligheidsplan. Dat wij daar enigszins cynisch over zijn, zult u begrijpen.
Want u wilt de politie ontlasten, maar hoe krijg je minder verwarde personen op straat die tot overlast zijn? Wij zien nog steeds hetzelfde beleid, als voorgaande jaren.
Als het om overlast gevende jongeren gaat is het in dit stuk precies andersom. Jongeren die gevaar lopen door loverboys, mensen die door bezuinigingsmaatregelen begeleiding verliezen en daardoor gevaar lopen of gevaren kunnen veroorzaken vinden we niet echt terug. Maar jeugdoverlast dat in veel Zaanse wijken speelt wordt tot tweede prioriteit gebombardeerd,
Begrijp ons goed, jongeren die crimineel gedrag vertonen mogen wat ons betreft stevig worden aangepakt.
Prioriteit nummer twee vinden wij dan ook niet kloppen met de ernst van de veiligheidsrisico’s. Terwijl de overlast cijfers al jaren dalen.
De grote risico’s op branden of grote rampen krijgen daarin tegen in dit de veiligheidsplan maar mager aandacht.
Voor het onderwerp ‘uitbuiting en mensenhandel’ hebben GroenLinks en de SP in het verleden aandacht gevraagd. Deze problematiek heeft een actieve benadering nodig. Als je wacht tot zich iets aandient dan kun je lang wachten.
En dan nog een belangrijk punt, hoe zorg je dat de politie optimaal hun werk kunnen doen. Al jaren hebben medewerkers van de politie te maken met hoge werkdruk, toenemend ziekteverzuim en de wissel die dat trekt op privéleven.

Hoe hoog is het ziekteverzuim onder de Zaanse politie en wat voor invloed heeft dit op de prestatie van agenten en doelen in dit veiligheidsplan? De politiebonden hebben voorstellen voor verbetering gedaan en dat wordt volledig genegeerd door de politietop. Daarom worden er nu acties voorbereid door de politiebonden.
Dan kan je mooie plannen op papier hebben, maar als politiemensen zich uitgeknepen voelen en de politietop volledig losstaat van de werkvloer, dan moet dat invloed hebben op de operationele taken van de politie.
Voordat ik ga afronden wil ik nog punt naar voren brengen. Een opmerking die ik al vele jaren maak en steeds wordt toegezegd dat dit wordt meegenomen in het eerst volgende veiligheidsplan. Oplossingspercentages! Hoe serieus kan ik een toezegging nog nemen als ik hier jaar in, jaar uit om vraag en toegezegd wordt dit uit te voeren in het volgende plan.
Mooi, al die cijfers van meldingen, maar hoeveel wordt daarvan opgelost?

Zie ook: https://www.noordhollandsdagblad.nl/zaanstreek/hamming-wil-markering-op-zaans-drugspand-behouden

U bent hier