h

Zwartboek Schimmelwoningen Zaanstad

14 september 2018

Zwartboek Schimmelwoningen Zaanstad

Foto: SP ZAANSTREEK

In december 2017 werd de SP afdeling Zaanstreek door Shelley van Kerkwijk, die in een van de flats van de Herman Gorterstraat in Wormerveer woont, op de hoogte gesteld van een groot schimmelprobleem in de door haar en haar kinderen bewoonde woning. Dit was voor de SP afdeling Zaanstreek de aanleiding om tot een grootschalig onderzoek naar schimmel en vocht in de sociale huurwoningen in Zaanstad over te gaan.

Shelley kwam in Dagblad Zaanstreek met een groot artikel over haar problemen. Veel schimmel en vocht in haar woning en haar beide kinderen met astmaklachten. Woningcorporatie Parteon kwam met een recept over de brug. Shelley moest vooral meer luchten, dan zou de schimmel wel verdwijnen. Natuurlijk wilde Shelley het recept gebruiken. Ze maakte schoon, deed het zeil in haar woonkamer weg, luchtte zo ongeveer de hele dag (waarbij ook de voordeur constant open stond) en leefde enige tijd op een kale betonnen vloer. Totdat zij tapijttegels opraapte die bij het grofvuil stonden. Want Shelley heeft geen geld. De schimmel kwam echter snel terug. Shelley schakelde een advocaat in en eiste schadevergoeding. Die kon ze krijgen. Wel 275 hele euro's. Voor het gemak werden de gezondheidsklachten van de kinderen van Shelley niet meegenomen. Heeft Shelley al een passende schadevergoeding ontvangen?

Schimmel is ongezond
Een simpel berichtje in Dagblad Zaanstreek leverde de SP Zaanstreek nog veel meer schimmelklachten op. En RTVNH berichtte ook over schimmelproblemen. Zo bezochten Patrick Zoomermeijer en Anna de Groot een woning in Zaandam Zuid, aan de Zuidervaart. Veel schimmel op muren en vloeren. Ook de bewoner van deze woning kreeg het recept van Parteon. Luchten en schoonmaken. Er werd gelucht en schoongemaakt, maar de schimmel keerde al weer heel snel terug in de sociale huurwoning aan de Zuidervaart in Zaandam. En ook in deze woning waren bewoners met gezondheidsklachten, Schimmel is gewoon slecht voor de mens (en waarschijnlijk ook voor dieren).

Natuurlijk is de SP geen dokter. Maar een zoektocht op internet leerde hoe ongezond schimmel in woningen is. Wij citeren uit diverse artikelen:
“Schimmels ontstaan vaak door een vochtprobleem. Zo ongeveer zes tot zestien procent van de huishoudens in Nederland heeft last van vochtproblemen. Negen procent van de woningen heeft zichtbare schimmels in huis. Schimmels zijn eigenlijk een soort hele kleine paddenstoeltjes. Ze zijn belangrijk voor het afbreken van plantaardig materiaal, maar niet fijn om in huis te hebben. Schimmels verspreiden zich door middel van sporen die in de lucht rondzweven. Elk huis heeft duizenden van die schimmelsporen, maar om een echte schimmel te worden hebben die sporen een goede ondergrond, de juiste temperatuur en vocht nodig. Over het algemeen groeien schimmels het beste in vochtige en warme omstandigheden. Ze zien eruit als bruine of zwarte vlekken op de grond, muren of het plafond. Ook kunnen ze een muffe lucht aan je huis geven. Blootstelling aan schimmels kan nadelige gezondheidseffecten hebben. Vooral kleine kinderen, mensen met luchtwegproblemen en mensen met een verzwakt immuunsysteem zijn er extra gevoelig voor. Niet-allergische personen kunnen bij blootstelling aan schimmel ook een verhoogd risico lopen op luchtwegklachten, luchtweginfecties en het ontstaan of verergeren van astma. Heb je al schimmels in huis? Dan is het zaak om die te verwijderen. Zorg er in eerste instantie voor dat je de oorzaak van het vochtprobleem achterhaalt en aanpakt, anders komen de schimmels gewoon weer terug nadat je ze hebt verwijderd. Ook is het van belang dat een gezond persoon de schimmels verwijdert. Als je ademhalingsklachten hebt, allergisch bent voor schimmels of zwanger bent is het beter het klusje aan iemand anders over te laten.”

Woningcorporaties
De reactie van de woningcorporaties op schimmelklachten in hun woningen is voorspelbaar. Alle klagende bewoners kregen tot nu toe te horen dat zij vooral veel méér moesten luchten. Dat deden zij dan ook prompt. Sommige bewoners kregen van de corporaties een fles schoonmaakmiddel die een einde moest maken aan de schimmelproblemen. Het schoonmaakmiddel werkte. Helaas slechts voor enkele weken. Daarna keerde de schimmel bewezen weer in volle hevigheid terug.
Ook waren een aantal bewoners zeer inventief. Zij schaften op eigen kosten vochtvreters aan. Die plaatsten zij in hun woning om de boel een beetje droog te houden, zodat er geen schimmel zou ontstaan of terugkeren. De SP trof zelfs vochtvreters aan achter laden in kasten of plompverloren tussen het koffieservies.   

Meldpunt Schimmelwoningen
De SP opende een Meldpunt Schimmelwoningen. Onder het motto "Liever een schimmel in de stal dan in de hal" vroegen wij bewoners schimmelklachten in hun woningen digitaal bij ons te melden. Aan deze oproep werd massaal gehoor gegeven. Ongeruste bewoners van huurwoningen stuurden ons ingevulde enqueteformulieren en foto's. Bij de bewoners die digitaal niet vaardig waren, legden wij een bezoek af.    

Nadat de SP veel klachten in bepaalde buurten ontving, besloten we deze buurten aan een nader onderzoek te onderwerpen en deur aan deur aan te bellen om de bewoners naar hun problemen te vragen. We bezochten alle vier de flats aan de Herman Gorterstraat in Wormerveer en alle eengezinswoningen aan de Kepplerstraat in Zaandam. Nadat we bij alle bewoners onze komst aangekondigd hadden, zaten de bewoners zelfs op ons te wachten! Blijkbaar is de SP de enige die de klachten van bewoners serieus neemt. Op een latere datum bezochten wij flats en eengezinswoningen in de Zaandamse wijk Poelenburg. Vooral in de eengezinswoningen van de Zuidervaart en Linnaeusstraat waren de schimmelproblemen groot.

Foto’s
Van de schimmel in woningen werden foto's gemaakt. Wij willen deze de lezers van deze aanklacht niet onthouden. In de volgende pagina's van dit zwartboek treft u de foto's aan. Kijk en huiver.

Foto: © Willem Croese

Foto: © Willem Croese

Foto: © Willem Croese

Verantwoordelijkheid
De SP is van mening dat er snel iets moet gebeuren met de vele schimmelwoningen die Zaanstad telt. De SP acht dit een verantwoordelijkheid voor de woningcorporaties. Zij zijn de eigenaar van de huurwoningen en behoren het onderhoud te verrichten, ook als dat onderhoud een moeilijke opgave is.

Vanuit jurisprudentie is gebleken dat de woningcorporatie zelfs aansprakelijk kan zijn voor gezondheidsschade van de bewoners van een gehuurde schimmelwoning. Bekend is een zaak uit 2016  in Den Haag. In eerste instantie oordeelt de rechter dat een woningcorporatie de woning moet opknappen, anders volgt een dwangsom. De woningcorporatie laat de schimmelplekken overschilderen, maar aan het vochtprobleem zelf wordt niets gedaan. De gezondheidsklachten blijven. Een juridisch bureau neemt de zaak op zich en stelt de woningcorporatie met succes aansprakelijk voor de gezondheidsproblemen in het bewonersgezin. De rechter oordeelt dat de woningcorporatie schadevergoeding en smartengeld aan het gezin moet uitkeren.

Wat moet er gebeuren?
    • De woningcorporaties moeten de klachten van de bewoners serieus nemen en daar ook naar handelen. Dit betekent dat niet alleen een schoonmaakmiddel uitgereikt moet worden, maar dat er ook iets aan het vochtprobleem moet worden gedaan.
    • Door de GGD Zaanstreek/Waterland moet een onderzoek worden gedaan naar de gezondheidsklachten van de bewoners. Iedere bewoner die zich met gezondheidsklachten vanwege schimmel- en vochtproblemen in woningen meldt, moet bij de GGD gehoor vinden en onderzocht worden.
    • De gemeenteraad krijgt jaarlijks de prestatieafspraken met de woningcorporaties voorgelegd. In deze prestatieafspraken zou moeten worden vastgelegd dat de corporaties zich verplichten een goede oplossing voor vocht- en schimmelproblemen te garanderen en een snelle schadevergoedingsprocedure voor gezondheidsklachten te hebben.
    • De gemeenteraad moet toezien op het handelen en nalaten van de woningcorporaties als het gaat om vocht- en schimmel in de woningen.  

SP Zaanstreek – zaanstreek@sp.nl
Meldpunt Schimmelwoningen – meldpuntzaanstreek@sp.nl
Website: https://zaanstreek.sp.nl

Download hieronder de PDF-versie van het zwartboek:

U bent hier