h

Verbinding A8/A9 een idioot plan

14 oktober 2018

Verbinding A8/A9 een idioot plan

Foto: Jan van Keulen

Een wereld gaat voor je open wanneer je door het groen loopt waar plannenmakers graag asfalt zien als verbinding tussen de A8 en A9. Niet iedereen is blij met deze weg dwars door de polder. De fractie van de SP Noord-Holland organiseerde afgelopen zaterdag een wandeltocht in samenwerking met diverse natuurorganisaties, de boeren en de Werkgroep A8-Coenbrug. Zo’n honderd wandelaars trokken stevige schoenen aan om te zien waarom hier geen snelweg moet komen.

Foto: Jan van Keulen

SP Noord-Holland fractielid Anna de Groot kijkt tevreden terug naar de wandeltocht, niet alleen uit sportief oogpunt maar vooral ook inhoudelijk: “In elk geval is het de wandelaars duidelijk dat de verbinding tussen de A8 en de A9 een idioot plan is. Intussen is er heel veel publiciteit geweest over deze weg. En er zijn ook best al veel acties geweest. De tegenstanders hebben hun mening goed voor het voetlicht kunnen brengen. Voor heel veel mensen is het duidelijk dat je open groene ruimte en natuur niet zomaar kunt opofferen voor economische belangen. Als wij de A8-A9 óók nog aanleggen blijft er maar een zeer klein stukje groen in onze omgeving over.”

Foto: SP

Vaststaat dat de plannenmakers en de pleitbezorgers gaan voor asfalt boven groen. Er bestaan vele varianten die aan de orde zijn gekomen. En geen van die mogelijkheden trekken bezorgde inwoners van het gebied echt aan. Bij de provincie ligt nu de variant Golfbaan op tafel. Maar Anna de Groot weet dat het nog steeds geen succes is: “Het landschap heeft cultuurhistorische elementen zoals  het slagenlandschap en is bovendien midden in de historische fortengordel de Stelling van Amsterdam. Door de aanleg van de weg gaat het weidevogelleefgebied verloren en zullen ook de agrarische bedrijven moeten verdwijnen. Voor wandelaars en fietsers gaan recreatiemogelijkheden verloren. De luchtkwaliteit gaat er op achteruit in het plangebied, de reistijdwinst zal door de aanleg van deze weg slechts enkele minuten zijn en alleen de bewoners aan de N203 in Krommenie zullen iets minder geluidsoverlast van het verkeer hebben. Voor de bewoners in de Heemskerkse wijk Broekpolder neemt de geluidsoverlast juist heel veel toe.”

Meer informatie:

https://www.landschapnoordholland.nl/nieuws/groene-organisaties-pleiten-voor-behoud-van-groene-long-tussen-a8-en-a9

https://www.mnh.nl/nieuws/behoud-groene-long-tussen-a8-en-a9/

https://noord-holland.sp.nl/nieuws/2018/10/interpellatie-zijn-we-volledig-geinformeerd-in-dossier-a8-a9

U bent hier