h

SP Zaanstad en Algemene Beschouwingen

2 november 2018

SP Zaanstad en Algemene Beschouwingen

Foto: SP

Patrick Zoomermeijer
Vorig jaar stond ik hier ook en toen en gaf ik het toenmalige college namens de SP een vette onvoldoende. Wij beschouwen dit college, met de vele – eigenlijk te veel – nieuwe wethouders als een nieuwe klas die het voordeel van de twijfel verdient. Dat het geldverslindende Cultuurcluster na druk vanuit de Zaanse samenleving is afgeblazen en er een hele nieuwe cultuurvisie met inbreng van alle betrokkenen tot stand lijkt te komen, is een mooi begin. Uiteraard rekenen we daarnaast op het sociale gezicht van de wethouders van vooral ROSA en PvdA in dit college om rechtvaardig sociaal beleid te voeren en betaalbare woningen te bouwen.

Om met dat eerste te beginnen: we rekenen erop dat de wethouder van de PvdA, die puin mag ruimen van vorige kabinetten waar haar partij aan deelnam, toegang tot de jeugdzorg in Zaanstad garandeert voor wie dat nodig heeft. En dat de wethouder van ROSA een warm beleid op Werk en inkomen neerzet dat leidt tot échte banen voor wie dat kan en wil.

Daarom dient de SP een motie in om te stoppen met het uitbesteden van gemeentelijke taken aan multinationals. Een motie om de privacy en daarmee de waardigheid van bewoners die voor hulp bij de gemeente aankloppen te garanderen. En een motie om 60-plussers in de bijstand met rust te laten.

Omdat de betaalbaarheid van woningen in Zaanstad onder druk staat en zelfs de magere belofte van dit college voor het bouwen van voldoende sociale huurwoningen volgens haar eigen voorspelling niet nagekomen dreigt te worden, vragen de SP en GroenLinks in een motie om een plan van aanpak om gemiddeld minstens 30% sociaal te gaan bouwen in nieuwbouwprojecten.

Ondertussen heeft de actualiteit de VVD en het CDA in dit college ingehaald, en ligt de verbinding A8-A9 dood in het water omdat geen van de varianten - zoals door ons voorspeld - voor de Unesco acceptabel is. De SP en GroenLinks stellen daarom in een amendement voor om het voor deze gedoemde verbinding gereserveerde geld te investeren in de leefbaarheid van Zaanstad-Noord, waar veel bewoners verwachtingen hadden van de doorstroming met de verbinding van de A8 en A9.

De SP staat voor klimaatrechtvaardigheid. Laat het redden van het klimaat geen hobby van de rijken zijn, maar verdeel de lasten eerlijk. Daarom komen wij met een voorstel om de vage toezegging van dit college in de begroting over dat de afvalstoffenheffing niet te veel zal stijgen, te veranderen in een garantie dat bewoners niet duurder uit zijn als ze hun afval netjes aanbieden.

Over voorstellen om het fijnstof en het lawaai van bijvoorbeeld de A8 te beperken en om meer sociale huurwoningen goed te isoleren zónder dat de huren meteen veel stijgen, zijn we nog in overleg met diverse partijen. Alle partijen – oppositie of coalitie – zijn welkom om over deze en andere voorstellen mee te denken.

We roepen daarnaast het college op om de streken van eerdere colleges, waaronder het laten zitten van een wethouder die er niet hoorde te zitten, niet over te nemen. Maar de beloofde nieuwe manier van werken voortvarend op te pakken. Dus niet alleen met een nieuwe cultuurvisie, maar ook met écht een nieuwe woonvisie: een nieuwe visie op wonen voor iedereen, in plaats van alleen maar het updaten (actualiseren) van oude achterhaalde plannen. Ook voor de woonvisie kunt u van de SP mooie constructieve voorstellen tegemoet zien, zoals over betere isolatie, kortere wachtlijsten en funderingsherstel.

Tot slot roep ik hierbij uitdrukkelijk de collegepartijen op om het dualisme serieus te nemen en zich letterlijk niets aan te trekken van hun eigen wethouders als er niets in het collegeakkoord in de weg staat van het beter maken van onze stad. Maak de belofte om afstand te nemen van de muffe oude politiek van achterkamertjes waar, stel u constructief op. Denk niet in problemen, maar kijk naar mogelijkheden om het belang van ál onze inwoners te behartigen: wit of gekleurd, jong of oud, in Noord of in Poelenburg, rijk of arm en alles daartussenin! Sociaal, groen en rechtvaardig!

Patrick Zoomermeijer - Fractievoorzitter SP Zaanstad

U bent hier