h

Speerpunten SP Noord-Holland (2): Milieu en Duurzaamheid

28 februari 2019

Speerpunten SP Noord-Holland (2): Milieu en Duurzaamheid

Foto: © Willem Croese

De SP staat voor een gezond milieu en een duurzame leefomgeving. Met onder andere Schiphol, Tata Steel en het Amsterdamse/Zaanse havengebied  heeft Noord-Holland grote werkgevers, maar ook een voortdurende druk(te) op weg, spoor en kanaal en overlast door lawaai, stank, fijnstof, trillingen, grafietregens en uitstoot van gevaarlijke stoffen.

Toezicht en handhaving bij risicobedrijven dient daarom zeer strak te blijven en onaangekondigd. Bij vernieuwing van omgevingsvergunningen aan de industrie moeten de op dat moment beste en schoonste technieken ingepast worden.

Met Schiphol, hoe belangrijk ook voor de werkgelegenheid, is het een keer klaar: 500,000 vliegbewegingen is genoeg. We staan niet toe dat de omgeving nog verder belast wordt. Voor korte afstanden binnen Europa moet geïnvesteerd worden in snelle treinverbindingen. Vliegen is ook vies: de luchtvaart onttrekt zich aan de klimaatafspraken. Dat geldt ook voor de grote vaart. We willen niet dat schepen straks langdurig giftige stookolie verbranden als ze langer moeten wachten bij de nieuwe sluizen en ondertussen de IJmuidense bevolking vergiftigen.

Noord-Holland ziet zich geconfronteerd met stijgende zee en een dalende bodem. De SP wil een schoon milieu, duurzame energie en een klimaatbestendige toekomst, maar houdt daarbij steeds twee zaken in de gaten: het moet werk opleveren en het moet betaalbaar zijn, ook voor mensen met een laag inkomen. Die gaan niet de duurzame energierekening van de bedrijven betalen. De provincie kan een grote slag slaan met duurzaam en energiezuinig beheer van dorp en landschap. Texel is bijna energie-neutraal. We willen dat elders kopiëren.

Er komen zonnepanelen op alle Noord-Hollandse daken. Het kan niet zo zijn dat een villa in Blaricum meer kans maakt op subsidie voor energiezuinig leven dan een rijtjeshuis in Purmerend. We vinden dat eerst alle daken gevuld moeten worden met  zonnepanelen en dat pas daarna gekeken wordt naar zonneweiden in het open veld. Windmolens op land zijn alleen acceptabel in gebieden waar geen hinder wordt ondervonden, zoals de Amsterdamse haven.

We willen (i) geen nieuwe gaswinning uit kleine velden zoals bij Purmerend, (ii) geen uitbreiding van de gasopslag in Bergen en (iii) geen financiële steun voor de bouw van een nieuwe kernreactor in Petten. We richten een provinciaal nutsbedrijf op voor de opwekking van duurzame energie en we willen uit het provinciale NUON-vermogen een Fonds Klimaatrechtvaardigheid oprichten. Iedereen kan dan meedoen aan de overgang naar een duurzame provincie, bijvoorbeeld bij het energiezuinig of groen maken van woonblok, straat of buurt. We betrekken hierbij nadrukkelijk ook de woningcorporaties.

We voeren een zeer actief natuurbeleid. De speerpunten zijn bescherming van soorten en landschappen (inclusief Markermeer en Waddenzee) en duurzame recreatie. De veehouderij moet minder intensief worden, zonder megastallen. We hebben een mooie agrosector, met name in de noordelijke helft van de provincie, maar het algemene doel blijft een duurzame land- en tuinbouw met gesloten kringlopen, met weidevogelbeheer en met verregaande terugdringing van het gebruik van landbouwgif.

U bent hier