h

Speerpunten SP Noord-Holland (3): Verkeer en vervoer

28 februari 2019

Speerpunten SP Noord-Holland (3): Verkeer en vervoer

Foto: © Willem Croese

De SP staat voor goed, efficiënt en duurzaam transport, van mensen en van goederen. Het provinciebestuur heeft de laatste jaren meestal voor het wegverkeer gekozen. Auto’s en vrachtwagens nemen veel ruimte in beslag en zorgen bovendien voor geluidshinder, slechte luchtkwaliteit en verrommeling van het landschap. In de zuidelijke helft van de provincie is dit al problematisch. We willen daarom alleen in uiterste noodzaak wegen aanleggen of uitbreiden, op basis van juiste verkeersprognoses en bij een gebrek aan alternatieven. Dus geen Duinpolderweg of extra asfalt in het kader van de Corridor A7.

De provincie verleent in onze visie in geen geval financiële medewerking aan aanleg en uitbreiding van wegen die behoren tot het rijkswegennet, dus geen verbinding tussen de A8 en de A9. Hetzelfde geldt voor afslagen van rijkswegen: de aanleg van de afslag A9 bij Heiloo kan nog steeds gestopt worden. Op locaties waar veel verkeer dwars door de dorpen rijdt en de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het geding zijn, moet gekeken worden naar ‘asfalt-om-de-kern-heen’.
 
De SP staat voor goed en toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen. Het is van levensbelang voor de leefbaarheid en de bereikbaarheid van kleine steden en dorpen. Er dient een maximum-afstand tot een halte te zijn, overal in Noord-Holland. We zetten ons daarom in om zoveel mogelijk geschrapte buslijnen en opgeheven bushaltes terug te brengen. Reguliere buslijnen worden niet vervangen door buurt- of belbus. Buurtbussen, gereden door vrijwilligers, moeten weer reguliere buslijnen worden met betaalde chauffeurs. We zijn tegen tariefsverhogingen in het openbaar vervoer, ook in de spits, en we willen gratis openbaar vervoer voor mensen met een laag inkomen. Drukke buslijnen moeten vervangen gaan worden door lightrailverbindingen. Bovendien willen we dat het Rijk en ProRail meewerken aan het opwaarderen van het openbaar vervoer in onze provincie, bijvoorbeeld door enkel spoor te verdubbelen. Als het aan ons ligt, keert de veerdienst IJmuiden-Amsterdam terug. Ook stellen we een onderzoek in naar het oprichten van een eigen provinciaal openbaar vervoerbedrijf.

Daarnaast gaan we meer goede en brede fietspaden aanleggen ter versterking van het provinciaal netwerk. Fietsknelpunten in de provincie worden aangepakt en we stimuleren de aansluiting op openbaar vervoer door middel van fietsparkeerplekken bij openbaar vervoer(knoop)punten en verdere uitbreiding van het aantal P+R plekken. Ook zorgen we dat Noord-Holland ook los van strand en duinen een provincie wordt met goede en aaneengesloten wandelroutes. Zo maken we de mobiliteitscirkel rond.

U bent hier