h

De columnisten: 'Vliegt de uil van de vrije markt zich te pletter?'

5 april 2019

De columnisten: 'Vliegt de uil van de vrije markt zich te pletter?'

Foto: SP

De man die de tijd van de grote gezinnen en de vroegere armoede of sobere levensstijl heeft meegemaakt zoekt naar woorden voor de huidige tijd. ‘De kosten van levensonderhoud zorgen ervoor dat ik steeds moet denken aan financiële zaken’. Door het oude plichtsbesef om als vanzelfsprekend te voldoen aan de plichten voelt hij zich ingeperkt.  ‘Aan de gewone waarden van het leven kom je niet meer toe’.  Anderen constateren hier aan tafel dat normale menselijke waarden als het ware opgezogen worden en dat de bodem onder een sociale, rechtvaardige maatschappij langzaam verdwijnt.

door: Wim Verhoeven - De Koffiekring

Iemand met een kind van 5 jaar maakt zich ernstig zorgen en denkt dat de richting die we op zijn gegaan niet houdbaar is. Zijn zoon zal volgens hem een enorme crisis tegemoet gaan. Gewone burgers die zich door hun intuïtie laten leiden en zien dat ze in een onsamenhangende wereld met steeds meer hebzucht terecht zijn gekomen. De vrije markt stimuleert het individu, het bezit oneindig te vermeerderen, zodra het hiertoe in de gelegenheid is.  Dit proces versnelt zichzelf steeds meer en zorgt er tevens voor dat er geen doel meer is.

Het gaat alleen maar om een zuivere materiële verrijking, zonder een bewustzijn van de echte gevolgen. De reclameboodschappen zeggen dat je zonder het nieuwe product, dienst of reis niet gelukkig kunt worden. ‘Mens en machine worden één’.  Steeds fijnmaziger wordt de burger-pakezel die zelf een verdienmodel is geworden, aangezet om zichzelf te exploiteren, omdat hij anders niet kan deelnemen aan het beloofde ‘paradijs’. Als hij hieraan voldoet wil dat niet zeggen dat hij automatisch dat krijgt waarvoor hij zich heeft ingezet. De beloning kan dusdanig zijn dat diensten en producten voor hem of haar een utopie zijn. De vrije markt zoekt de grenzen op van de winstmaximalisatie. Dat betekent dus dat voor de burger noodzakelijke dingen zoals bijvoorbeeld wonen en zorg onder druk staan.

Volgens mijn gesprekspartners kunnen velen worden afgesneden van voorzieningen als dit systeem zich zo blijft ontwikkelen. Een buitenlandse vastgoedmaatschappij koopt volgens een bericht op 28 maart, 9544 Nederlandse huurwoningen onder het motto dat de Nederlandse markt interessant is. Dit wegens het woningtekort en men denkt daarom jaarlijks de huren (flink) te kunnen verhogen. ‘Amsterdam vreest dat onder druk van de markt de maatschappelijke- en zorgfuncties verdwijnen’ en wil zelfs ingrijpen volgens een bericht van 22 maart in het NHD.

Mijn gesprekspartners wijzen op de tragische beelden en berichten over schadelijke stoffen zoals de onkruidverdelger Glyfosaat, de strijd tegen de tabaksindustrie met 20.000 doden per jaar en de berichten met name uit Amerika over de mogelijke schadelijkheid van de 5G technologie. Het zijn topjes van de ijsberg. Dicht bij huis blijkt een biomassacentrale te verrijzen die volgens een persbericht het predicaat ‘echt smerig’ heeft gekregen. Tenslotte voorpaginanieuws van 1 april. Als het geen grap is kondigt hoogleraar Hans van Meerten, al dan niet onder regie van de overheid, in feite het failliet aan van het pensioenstelsel. De ‘vlucht’ van de vrije markt-uil moet drastisch worden omgebogen. 

U bent hier