h

De columnisten: Levensonderhoud duurder door bedrog?

30 mei 2019

De columnisten: Levensonderhoud duurder door bedrog?

Mijn gesprekspartners deze middag zijn mensen die een indrukwekkende carrière achter de rug hebben. Hoewel erop gewezen wordt dat totale gelijkheid niet bestaat, is de mening toch dat de huidige situatie een bedenkelijk niveau heeft bereikt. Steeds meer waarden die als essentieel voor een normaal leven worden beschouwd, zijn overboord gegooid.

door: Wim Verhoeven - de Koffiekring

Ethiek ingeruild voor een duister soort materialisme of liever gezegd hebzucht. Het is moeilijk te begrijpen dat de huidige verschijnselen waarmee wij als burgers hebben te maken, voor een groot deel voortkomen uit bedrog. Het boek Moneyland van de schrijver Oliver Bullough, behelst een zoektocht naar het verborgen geld van de superrijken en de multinationals.

(Shell..). Het maakt de ‘konijnen’ die indirect burgers en de wereld plunderen net zo zichtbaar als de genoemde dieren s ’avonds in de koplampen van een auto. ‘Offshore bandieten roven de wereld leeg’, duidelijker kan het niet.  Beschrijving van belastingparadijzen, de verkoop van paspoorten, maar vooral hoe de normale wetgeving wordt omzeild.

Het enorme leger van financiële goochelaars die bezit en geld zodanig kunnen manipuleren, dat niemand er meer vat op heeft. Volgens Bullough is er sprake van een soort rijk met eigen regels. Hierin is alles mogelijk en kunnen de mensen die deel uitmaken van dit imperium zich in feite alles permitteren. Er bestaan voor hen geen wetten.

Het begint allemaal in een gespreksgroep als iemand mij wijst op een foto in een krant op 17 mei jl. Hierop staat Koningin Maxima met een man die kennelijk iets aanwijst. Er is geen ander publiek. De tekst geeft aan dat het om de opening van een scheepswerf gaat waar de ‘superrijken’ der aarde hun jachten tot 160 meter kunnen laten bouwen. Nederland wordt een van de grootste doorgeefluiken genoemd voor geld dat een weg zoekt naar een ‘zachte’ landing.

De combinatie van die twee zaken roept op z’n minst vragen op, die niet zullen worden beantwoord maar wel mijn belangstelling heeft aangewakkerd. Door te lezen kom je erachter dat het fenomeen waarover we het hebben in feite bepalend is voor de kapitalistische crisis waarin we ons bevinden, waardoor steeds meer mensen ondanks de welvaart in de problemen komen.

Een van de voorbeelden die worden genoemd gaat over de geschiedenis van Janoekovitsj, ex-president van de Oekraïne. De corruptie was wel bekend maar er bleek een enorme rijkdom gewoon onzichtbaar te zijn geweest, die zodanig was dat de welvaart van de hele bevolking jarenlang stagneerde. Het is deze stelling die mij en mijn gesprekspartners bezighield.

De snelheid waarmee het proces van belastingontduiking of ontwijking plaatsvindt, de omvang en de macht die dit met zich meebrengt, kunnen het leven van burgers ernstige schade toebrengen. Mijn gesprekspartners zien een directe relatie tussen de stijging van de kosten voor de burgers en het bedrog van belastingontwijking.

Volgens het boek zou in 2014 ca 8% van al geld op de wereld zich in belastingparadijzen bevinden. Wij zien mede hierdoor een kloof tussen arm en rijk die als maar groter wordt. Blijven we machteloos toekijken?

U bent hier