h

Uit de fractie: 'De giftige cocktail van tijdelijke banen'

8 mei 2019

Uit de fractie: 'De giftige cocktail van tijdelijke banen'

Foto: SP

De organisatie Doorbraak kwam dit jaar al eerder met een uitgebreid onderzoek naar bedrijven zoals Flextensie die onder meer in opdracht van de gemeente Zaanstad voor weinig of geen loon baanloze Zaankanters aan het werk moeten helpen. De conclusies uit hun onderzoek zijn niet mals, zoals 'Modehuis Vanilia moet stoppen met Flextensie-dwangarbeid'. En ook nu weer 'Gemeente Zaanstad en koppelbaas Flextensie blijven baanlozen ronselen voor onbetaald schoonmaakwerk in bungalowpark'. Redenen genoeg voor de SP Zaanstad fractie hier artikel 51 vragen over te stellen.

8 mei 2019
Artikel 51 vragen flextensie

Inleiding:
Op 6 januari 2017 heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld over flextensie. Sinds die tijd is flextensie verder ingezet bij meerdere bedrijven. Ook Werkom maakt gebruik van deze constructie. Uit de beantwoording van de vragen van de PvdA bleek dat 57 % na flextensie betaald aan het werk is gegaan, maar bijna allemaal met tijdelijke contracten. Deze mensen werken met voortdurende bestaansonzekerheid. Flextensie is een verdienmodel voor het bedrijf flextensie, voor de Gemeente en voor de werkgever. De werknemer moet het doen met een geringe, tijdelijke inkomensvooruitgang structurele inkomensonzekerheid en de hoop op een beter perspectief.

De SP heeft hierover de volgende vragen:
    1. Hoe veel procent van de mensen die via flextensie zijn gaan werken zijn doorgestroomd naar een baan met een vast contract?
    2. Hoeveel van de mensen die via flextensie aan het werk zijn gegaan moet bij de werkende armen worden gerekend?
    3. Blijven mensen die zijn uitgestroomd naar een tijdelijke baan in het zicht van de gemeente?
    4. Is bekend of de financiële situatie van werknemers via flextensie duurzaam is verbeterd?
    5. Een van de oprichters van Flextensie, Suzanne de Visser, vindt dat het mooiste zou zijn als flextensie op een dag niet meer nodig is. Flextensie is opgericht in een economisch moeilijke tijd met veel werkloosheid. Nu is die situatie verandert en is er grote vraag naar banen. Als er een moment is dat flextensie niet meer nodig is zou dat nu moeten zijn. Ziet de Gemeente flextensie als een tijdelijke noodgreep in economisch moeilijke tijden of als een structureel instrument dat blijvend zal worden ingezet?
    6. De cocktail van flexibele tijdelijke banen, kostendelersnorm, toeslagen en structureel laag en onzeker inkomen is giftig en houdt mensen gevangen in armoede. De gemeente houdt met flextensie tijdelijke onzekere banen met weinig inkomen in stand. Wat gaat de Gemeente doen om uit deze giftige cocktail te komen en mensen blijvend perspectief te geven op bestaanszekerheid?

Zie ook:

 

 

U bent hier