h

Uit de fractie: 'Praat Met De Raad'

7 mei 2019

Uit de fractie: 'Praat Met De Raad'

Foto: SP

Op donderdag 25 april heeft Saskia Hille, bewoonster van Saendelft Oost, in de buurt van een nieuw te bouwen moskee, gebruik gemaakt van haar recht om de raad toe te spreken bij “praat met de raad”. In artikel 6 van het reglement van orde staat daarover: 'Inwoners en belangstellenden kunnen bij de agendacommissie een verzoek indienen om een gesprek te hebben met de raad over een onderwerp dat niet geagendeerd is in het Zaanstad Beraad.'

door: Evert Hartog - raadslid SP Zaanstad

Aanleiding was de schriftelijke vragen die de VVD op 24 maart had gesteld over het slaan van de eerste paal voor de moskee bij Saendelft Oost. De stichting Ar-Rahma en Kleurrijk Assendelft hadden volgens voorschrift een melding gemaakt voor een klein evenement. Daar is geen vergunningsplicht voor nodig.

In de schriftelijke vragen van de VVD wekte de VVD de indruk dat ten onrechte geen vergunning was aangevraagd voor het evenement  (Dit evenement duurde kort en voldeed volledig aan de definitie klein evenement, zodat melding voldoende was. Dat was bij alle raadsleden bekend) en dat er niet is gehandhaafd op parkeeroverlast (dat is wel gedaan). Het lijkt er op dat de VVD zich in deze wijk wilde profileren naar het rechtsere deel van de bewoners omdat er veel protest tegen de moskee is van een groepje mogelijke PVV stemmers.

De inspreekster, die in de buurt van de geplande Moskee woont en geen bezwaar heeft tegen het initiatief voor de bouw van de moskee, vond de VVD vragen  tendentieus.  Op deze wijze worden mensen tegen elkaar opzet. Zij vond het niet gepast van de politiek om mensen tegen elkaar op te zetten en pleitte voor een meer verbindende rol van de lokale politiek.  Een terecht punt in deze tijd. Er is een betrekkelijk kleine, maar fanatieke groep bewoners tegen de bouw van de moskee en de VVD vragen waren koren op de molen van deze fanatieke en intolerante groep. Ze begon haar inspraak met zichzelf voor te stellen als bewoner van Saendelft Oost, en voorstander van de bouw van de moskee.

Ooit was ze raadslid geweest voor GroenLinks in onze stad, maar dat was al heel lang geleden, momenteel was ze niet meer politiek actief. Halverwege de inspraak brak Harry van der Laan van de POV in met een bezwaar. Hij vond dat mevrouw Hille nu de kans greep om het verkiezingsprogramma van GroenLinks te promoten. Er was geen enkele grond voor dat argument.  Direct daarop viel Marianne de Boer-Doeves van de VVD hem bij, zij vond het ongepast dat mevrouw Hille mocht inspreken op een onderwerp dat niet op de agenda staat. Zij was hier zeer verontwaardigd over. (let op artikel 6 van het reglement van orde waar staat dat bewoners bij “praat met de raad” mogen inspreken zonder dat het onderwerp op de agenda staat).

De POV de VVD en de PVV hebben daarna bezwaar gemaakt bij de griffie over de agendering van deze inspraak. Saillant detail is dat een maand eerder de POV een agenda initiatief had ingediend en behandeld over de opvang van ex-gevangenen in Zaanstad. Daar was een deskundige bij gevraagd die zichzelf niet bekend had gemaakt als actief POV lid maar dat wel was. Hier werd duidelijk partijpolitiek bedreven. Het lijkt er sterkt op dat het enige doel van de verontwaardiging bij VVD, PVV en POV  was om de krant weer eens te halen en hun rechtse achterban te bedienen met vreemdelingenhaat. Dat terwijl de Stichting AR-Rahma en Kleurrijk Saendelft bekend staan als stichtingen met fatsoenlijke mensen, waar de PVV, VVD en POV nog wat van kunnen leren.

U bent hier