h

Uit de fractie: 'Roland van Braam over Kogerveld'

20 mei 2019

Uit de fractie: 'Roland van Braam over Kogerveld'

Foto: © SP Zaanstreek

Vorige zomer heeft de SP de Kogerveldwijk bezocht en zijn we meerdere malen in de Boerenjonkerbuurt gaan flyeren vanwege de A8-Coenbrug. Zo op het eerste gezicht kunnen wij als SP een groot eind mee gaan in de plannen. Inderdaad zijn er meer woningen nodig, inderdaad zijn de bedrijfslocaties vaak vervallen en ouderwets, de kwaliteit van de leefomgeving is inderdaad aan verbetering toe. Maar er zijn ook zaken die voor ons als SP niet bepaald optimaal zijn.

• Gezien de lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning moeten er meer sociale huurwoningen gebouwd worden dan de 600 die nu in het plan staan.
• De hoogspanningsleidingen moeten ondergronds, zoals wij tijdens het buurten hoorden, de bewoners aan de Veldbloemenweg horen het knetteren boven hun hoofden. De flat 'De Wijde Blik' aan het einde van de Fluitekruidweg staat veel te dicht op de hoogspanningsleidingen. Eigenlijk moet óf de flat gesloopt worden óf er moet een andere oplossing gevonden voor de stroom.
• Het probleem van de verhuur van de koopwoningen (en ik denk ook huurwoningen) per kamer moet aangepakt worden. Op deze manier worden woningen onttrokken aan de reguliere markt en dat kan Zaanstad niet hebben. En het heeft een prijsopdrijvende werking, want met de woningen kan grof geld verdiend worden.
• Het verdient, wat de SP betreft, beslist geen aanbeveling om de huidige sociale huurwoningen, hoe verouderd ook, te gaan slopen. De kleine huurwoningen worden goed onderhouden en kunnen beslist nog een aantal jaren mee. Wij hebben de indruk dat er, vooral in de laagbouwwoningen, een sociale samenhang is die je niet zomaar teniet kunt doen. Hier moet goed over nagedacht worden.
• Dan is er natuurlijk de A8. De SP stelt voor om - tegelijkertijd met de verbetering van Kogerveld - de overlast van de A8 op de wijk ook aan te pakken. Dat kan door het plaatsen van betere geluidsschermen en door het verlagen van de maximumsnelheid naar 80 km/u. En niet alleen de geluidsoverlast is ongezond. Ook daalt er constant fijnstof op de wijk neer. Slecht voor de gezondheid van de inwoners. De gemeente moet serieus actie gaan ondernemen. Ook de Boerejonkerbuurt moet bevrijd worden van de A8- overlast.
• Tot slot, de SP is het helemaal met de bewoners eens! Het groen moet blijven en zo mogelijk flink uitgebreid worden. Is het verstandig om KMZ en ZNMC te gaan betrekken bij het behoud en de uitbreiding van het groen? Dat zou een verstandige zet zijn. Maar als het aan de SP ligt zouden we als eerste beginnen met de armoedige, troosteloze en verpauperde uitstraling van station Kogerveld! Want een goed ontvangst maakt het verschil!

U bent hier