h

Uit de fractie: 'Vervuilde grond Klinkenbergterrein'

20 mei 2019

Uit de fractie: 'Vervuilde grond Klinkenbergterrein'

Foto: © SP Zaanstreek

Op 20 mei 2019 vond er een afgraving plaats op het Klinkenbergterrein in Wormerveer. Het betreft het stuk grond waar de basisschool De Toermalijn moet komen. De afgraving vindt plaats omdat er een diepe en grote put met een menieachtige substantie (zie foto) werd gevonden. Reden voor de SP om hierover vragen te stellen aan het college van B en W.

Foto: © SP Zaanstreek

Vragen:
    1. Komt het voor u als een verrassing dat deze menieachtige substantie op het bouwterrein van De Pionier werd gevonden, of was het bij u reeds bekend dat de grond vervuild is met deze substantie?

    2. Kan deze substantie goed helemaal opgeruimd worden of is de substantie reeds in het grondwater doorgedrongen? Als dat laatste het geval is, hoeveel m3 van de bodem is nu reeds onherstelbaar vervuild en zijn ook de omliggende sloten vervuild?

    3.  Welke samenstelling heeft de betreffende substantie?

    4. Is deze chemische stof een gevaar voor de volksgezondheid en met name voor de gezondheid van kinderen?

    5. Loopt de bouw van basisschool De Toermalijn door deze bodemvondst vertraging op? Zo ja, hoeveel maanden zal de bouw en ingebruikname van de school vertraagd worden?

    6. Hoeveel bedraagt de schade vanwege het afgraven van het terrein en de eventuele latere openstelling van basisschool De Pionier?

    7. Genius Klinkenberg BV is de rechtsopvolger van Gebroeders Klinkenberg. Kan de schade, die ontstaat vanwege het afgraven van het terrein en de mogelijk latere opening van basisschool De Toermalijn, op dit bedrijf verhaald worden? Zo ja, tot welk bedrag?    

Wilt u onze vragen binnen de gestelde termijn beantwoorden?

Namens de SP- fractie,
Roland van Braam

U bent hier