h

Uit de fractie: Eiland Bloemendaal, de jungle in de Zaan

19 juli 2019

Uit de fractie: Eiland Bloemendaal, de jungle in de Zaan

Foto: © Anna de Groot

Zaanstad is een fusiegemeente. In 1974 fuseerden de gemeenten Assendelft, Krommenie, Wormerveer, Westzaan, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam tot Zaanstad. De voormalige gemeente Wormerveer liet in de Zaan een onfrisse erfenis achter, een oude vuilnisbelt.

Tot 1970 reden de vrachtwagens met vuilnis af en aan naar het eiland Bloemendaal, dat ooit door de voormalige gemeente Wormerveer werd aangekocht om als vuilnisbelt te dienen. In mei 1970 werd de vuilnisbelt gesloten, want het afval werd voortaan verbrand. De vuilnisbelt bleef achter, maar werd - zoals zoveel oude vuilnisbelten - niet geruimd. Sedert 1970 is het vuil gebleven waar het was: op het eiland. In de afgelopen (bijna) 50 jaar is er een ware jungle op het eiland ontstaan. In de vlier- en bramenbossen vinden vogels een nestgelegenheid en schuilplaats. En natuurlijk is de ondoordringbare jungle - Amazonegebied op kleine schaal - een groene long.

Sedert 2005 stelde de SP vragen over het eiland Bloemendaal, want het is opmerkelijk dat er sinds 1970 eigenlijk helemaal niets aan de vuilnisbelt is gedaan. De belt is er en de belt blijft er. Het enige resultaat dat de SP had is dat de brug naar het eiland inmiddels helemaal onbruikbaar is. Het vervuilde bos kan niet meer zonder het gebruik van een boot betreden worden.

2005
In 2005 vroeg de SP Zaanstad fractie welke verontreinigende stoffen zoal op het eiland aanwezig zijn. Het blijkt te gaan om een sterke verontreiniging met lood en zink en een matige verontreiniging met koper. Het grondwater is sterk vervuild met benzeen en naftaleen en matig vervuild met fenolen en zware metalen. En nee, er is geen gevaar voor de volksgezondheid en er is geen acute saneringsnoodzaak.

2009
In 2009 stelde de SP Zaanstad fractie nog een keer vragen, maar ditmaal mondeling. N.V. Afvalzorg bleek belangstelling te hebben voor de voormalige vuilnisbelt en het idee was de grond klaar te maken voor ontwikkeling. Rond het eiland waren waterwoningen bedacht en op het eiland zou natuur komen (alsof die er al niet was).

2015
In 2015 stelde de SP Zaanstad fractie nogmaals deze zaak aan de orde, want in 2014(!) werd gemeld dat er eindelijk samen met N.V. Afvalzorg gewerkt zou worden aan het afvaleiland. Er werd een intentieovereenkomst getekend, maar die verliep. In 2015 was er toch nog de hoop op ontwikkeling van het eiland, want Afvalzorg was op zoek naar risicodragende partijen om het eiland te gaan ontwikkelen en het projectplan uit te voeren. Maar saneren? Nee, dat gebeurde nog steeds niet.

2019
Inmiddels is het 2019. De SP Zaanstad fractie wil nu het naadje van de kous weten en vraagt naar alle onderzoeken die in het verleden gedaan werden en wil bovendien weten hoe de nazorg van de oude vuilstortlocatie geregeld is. Het is vreemd dat de provincie Noord-Holland de nazorg voor oude stortplaatsen geregeld heeft, terwijl het lijkt alsof de gemeente Zaanstad geen nazorgplan heeft en niet aan nazorg doet.
Eiland Bloemendaal is een waardevolle jungle. Verboden voor mensen, maar een paradijs voor vogels, kleine zoogdieren, reptielen en insecten. In de afgelopen 50 jaar heeft de natuur zich er ongestoord kunnen ontwikkelen. Maar eigenlijk moet er gesaneerd worden, misschien kan dat alleen door de belt 'in te pakken'. En de natuur? Die moet na de sanering weer terugkomen.

U bent hier