h

Collegeleden politiek verantwoordelijk voor (on)veiligheid Zaanse bruggen

26 september 2019

Collegeleden politiek verantwoordelijk voor (on)veiligheid Zaanse bruggen

Het is natuurlijk pijnlijk voor de nabestaanden en slachtoffers dat we hier een politieke discussie met de raad en het college moeten voeren. Maar het is helaas nodig, om een dergelijk drama in de toekomst te voorkomen. De SP heeft het rapport van de onderzoeksraad goed bestudeerd. De SP trekt uit het rapport de conclusie dat niet de brugwachter terecht zou moeten staan, maar de wethouder en burgemeester. Deze zijn politiek verantwoordelijk!

De mea culpa’s vlogen ons afgelopen dinsdag om de oren. Verontschuldigingen voor 1 dodelijk slachtoffer en hun familie en twee zwaargewonden.

Je zou verwachten dat na het ongeluk op de Den Uylbrug en de aanbevelingen van de onderzoeksraad, dat de rode draden die waren gesignaleerd op alle bruggen van Zaanstad zouden worden omgezet in generieke maatregelen.

Maar niets is minder waar, Zaanstad koos ervoor om per brug eerst de specifieke risico’s in kaart te brengen. 4 jaar na het ongeluk op de Den Uyl brug stond pas in januari 2019 de Bernhardbrug op de planning om beoordeeld te worden. Met alle gevolgen van dien, twee zwaargewonden slachtoffers.

En dit had voorkomen kunnen worden als de aanbevelingen (rode draden) van de onderzoeksraad waren opgevolgd. Denk alleen maar aanpassingen voor de voetgangers signaleringen of geverfde vlakken op de beweegbare gedeeltes van de bruggen.

Terwijl eerdere incidenten zoals een scootmobiel tussen de slagbomen van Bernardbrug aanleiding zou moeten zijn om snel aan de veiligheid gaan te werken. In 2015 werden er 775 incidenten gemeld. Daarmee stond de Bernhardbrug op de 2e plaats van de meest onveilige bruggen in de Zaanstreek. Maar pas in januari 2019 stond de Bernhardbrug op de planning voor onderzoek!

Met alle gevolgen van dien, twee zwaargewonden slachtoffers!

De wethouder (en eigenlijk ook de burgemeester) hebben hier gefaald met alle gevolgen van dien.

De uitvoerder "in dit geval de brugwachter", is de dupe van het falend beleid van de gemeente.

Want de veiligheid waarvoor de gemeente Zaanstad als brugbeheerder verantwoordelijk voor is ,was het probleem van de brugbedienaar". 

Vorig jaar hebben de SP en GL al gepleit om de voet en fietspaden op bewegende delen op alle Zaanse bruggen geel te verven en ondertussen zijn we weer een jaar verder, zonder dat er iets is gebeurt.

De heren Fontein en Clijnk hebben in drie dagen alle Zaanse bruggen op veiligheid gescand (aanzienlijk korter dan ik dacht, namelijk 2 maanden) en hebben daar ook een gedegen rapport opgesteld die veel raakvlakken met het onderzoeksrapport van de Veiligheidsraad heeft.

De reactie van de wethouder hierop. U had meer tijd nodig voor andere scans om te integreren samen met de experts omdat op te zetten en we hebben daar inderdaad meer tijd nodig voor gehad omdat binnen de organisatie uit te zetten.

Vier jaar wethouder heeft u nodig gehad om dit binnen uw organisatie uit te zetten? Volgens mij gaat er iets gruwelijks mis binnen u organisatie en gaat u met de veiligheid veel te laks om. Graag een reactie van de wethouder.

Dit alles gehoord hebbende wethouder vind u niet dat u hier politieke consequenties uit moet trekken i.p.v. dat over te laten aan de raad?

U bent hier