h

Daklozen in Zaanstad

3 oktober 2019

Daklozen in Zaanstad

Foto: © Willem Croese

De SP heeft met GroenLinks onlangs vragen gesteld over het aantal daklozen in Zaanstad. Aanleiding was de uitkomst van een onderzoek van het CBS, waar te lezen viel dat er per 10.000 inwoners inmiddels 37 inwoners tussen 18 en 65 jaar dakloos zijn. Ruim een verdubbeling sinds 2009, een jaar na de crisis.

Tekst: Evert Hartog - raadslid SP Zaanstad

In Zaanstad blijken er nu 44 daklozen bekend te zijn die een uitkering krijgen. Daarnaast zijn er 41 personen zonder huis in beeld bij de opvang en 45 personen via het veldwerk.  (o.a. via de soepbus van het Leger des Heils)

Dat lijkt minder dan in 2012 toen er sprake was van 174 daklozen. Lastig om te vergelijken want er is in de tussentijd geen officiële nieuwe telling geweest. De gegevens van de volgende Zaanse telling zijn volgens het college aan het einde van dit jaar (2019) beschikbaar.

Zaanstad lijkt het niet slechter te doen dan het landelijk gemiddelde. Kanttekening is dat via persoonlijke verhalen veel meer problemen met huisvesting te horen zijn, en die blijven onder het maaiveld want die worden niet geregistreerd. Zo zijn er meerdere mensen die na scheiding in een vakantiehuisje terecht komen, of tijdelijk, soms met kinderen, bij hun ouders moeten gaan wonen. 

Daarnaast zijn er nog de krakers die in hun wanhoop en om de problemen zichtbaar te maken woningen en bedrijfsruimten kraken. Onder hen in Amsterdam bijvoorbeeld de “we are here” groep, en mensen die net zoals de “we are here” groep in een asielprocedures zitten en de eerste keer of meerdere keren te zijn afgewezen, onderduiken en onzichtbaar blijven.  Het huisvestingsprobleem is veel groter dan de cijfers doen vermoeden.

Voor de SP is het de hoogste tijd om hier nader onderzoek naar te doen. Er is een enorm tekort aan betaalbare woningen de problemen met dakloosheid zijn erg lastig op te lossen.

De SP hamert er al jaren op dat er te weinig betaalbare woningen zijn. Nu de wachttijd voor een sociale huurwoning is opgelopen naar meer dan tien jaar en de woningbouwcorporaties klem zitten door te hoge belastingheffingen wordt er eindelijk naar de SP geluisterd en is men in Zaanstad in beweging gekomen. Maar het duurt nog erg lang voordat het resultaat oplevert en de wachtlijst daadwerkelijk omlaag gaat.

Nieuw probleem is dat door een gerechtelijke uitspraak de extra stikstof uitstoot bij nieuwbouwprojecten niet meer in de toekomst gecompenseerd mag worden (PAS uitspraak) waardoor veel woningbouwprojecten in de wacht staan. Ondertussen blijft de dreiging van dakloosheid, na jarenlang falend overheidsbeleid, voor een steeds grotere groep als een zwaard van Damocles boven ons hangen.  

U bent hier