h

Het rijk zit op een verkeerd spoor

17 oktober 2019

Het rijk zit op een verkeerd spoor

Foto: @ SP

Sinds ongeveer 1 jaar ben ik afgevaardigde vanuit de Gemeenteraad van Zaanstad in de Vervoerregio Amsterdam (VRA). Daar worden besluiten genomen over alles wat met vervoer te maken heeft voor de ongeveer twee miljoen inwoners uit de aangesloten gemeenten van de regio Amsterdam. Alleen het vervoer per trein is daarvan uitgesloten.

Tekst: Evert Hartog

Het budget van deze vervoerregio bedraagt ruim 400 miljoen euro per jaar. Van de rijksoverheid wordt jaarlijks ongeveer 390 miljoen euro ontvangen, in het kader van een Brede Doel Uitkering (BDU). Die doeluitkering is na bezuinigingen van het rijk de laatste jaren niet geïndexeerd en het rijk heeft niet het plan om dat wel te gaan doen. Gecorrigeerd met inflatie loopt de rijksbijdrage dus terug. De vervoerregio teert nu nog op gespaard geld maar dat raakt uitgeput want er zijn grote investeringen nodig voor onderhoud en een groeistrategie. Bezuinigingen dreigen.

Als oplossing heeft de staatssecretaris (Stientje van Veldhoven, D66) aangegeven dat moet worden gekeken naar “alternatieve financieringen”, lees bijdragen vanuit het bedrijfsleven. De SP vindt dat een slecht plan. Het democratisch vermogen wordt aangetast als bedrijven financiële invloed krijgen, dat is niet goed.

Op de vergadering van 15 oktober heb ik een pleidooi gehouden om het rijk te vragen de BDU bijdrage van het rijk te verhogen. Wij kunnen aan onze twee miljoen inwoners niet uitleggen dat het geld in Den Haag tegen de plinten klotst, dat de minister van financiën geld overhoud en niet weet hoe hij dat weg moet zetten, zoals hij onlangs bij een actualiteitenprogramma heeft beweerd, en dat wij moeten bezuinigen.

De voorzitter van het DB van de vervoerregio, Sharon Dijksma, luisterde met zichtbaar genoegen naar mijn pleidooi, onderschreef het en gaat haar best doen om het rijk duidelijk te maken dat er meer geld nodig is. Alleen zo kunnen de broodnodige investeringen voor onderhoud en uitbreiding van het openbaar vervoer in de regio in de toekomst worden betaald. Wij willen immers dat de metro naar Zaandam, Purmerend en Schiphol wordt doorgetrokken en dat er niet meer wordt bezuinigd op bestaande buslijnen.

Het rijk zit op een verkeerd spoor. Bij de vervoerregio is er wel steun voor meer middelen, zelfs bij de rechtse partijen, en beter openbaar vervoer.
Tijdens de vergadering van 15 oktober 2019, zijn twee door de SP mede ingediende Zaanse moties aangenomen. Een motie voor betere voorzieningen bij Metrostation Noord, en een motie voor onderzoek naar de gevolgen van grotere afstanden tussen de haltes (van 400 meter naar 800 meter maximaal) voor met name minder valide passagiers en er is een Amsterdamse SP motie aangenomen voor een extra halte bij winkelcentrum Molenwijk in Amsterdam Noord. (Zie link nieuwsbrief VRA)

U bent hier