h

SP Zaanstad: Nieuwe politiek, geen oude politiek

31 oktober 2019

SP Zaanstad: Nieuwe politiek, geen oude politiek

Foto: @ SP

Afgelopen juni viel de VVD met veel kabaal uit de coalitie en daarna viel de VVD-fractie uit elkaar. De VVD liet daarmee zien in Zaanstad geen partij te zijn die bestuursverantwoordelijkheid kan dragen en niet kan functioneren in het belang van Zaanstad en haar inwoners. Met het beschamende moddergooien waarover het college struikelde, waren er nieuwe kansen: een kans op een stabiel college over links, mét de SP. Dan hadden we een college gehad dat uitging van vertrouwen in plaats van wantrouwen, menselijke maat in plaats van starre regels, preventie in plaats van repressie, een toegankelijke overheid - ook voor wie niet digitaal vaardig is, en vooral sociaal, groen en met echte kansen voor iedere Zaankanter.

Tekst: Patrick Zoomermeijer - Fractievoorzitter SP Zaanstad

Helaas is het zover niet gekomen. De VVD kreeg de kans om het oude beleid weer voort te zetten, GroenLinks stak de kop in het zand en gaat nu aan de coalitie deelnemen, zonder enige eis op sociaal gebied. Wat een gemiste kans! Nu staat de naam van linkse partijen PvdA, ROSA en GroenLinks onder een akkoord waarin nog steeds wordt gelobbyd voor meer asfalt,  milieuvervuilende afvalverbranding en mensen worden uitgesloten. En GroenLinks claimt een bijna voltijds wethouder en de zittende wethouders weigeren in te leveren, waarmee een raadsbesluit in de prullenbak wordt gegooid en tijdens bezuinigingen tonnen meer zal worden uitgegeven.

Daar gaat de SP keihard oppositie tegen voeren! In deze algemene beschouwingen en in de debatten de komende weken geven wij u een voorproefje van ónze alternatieven voor de komende jaren.

Zo vindt de SP dat er nog steeds onvoldoende sociale huurwoningen in Zaanstad zijn. Daarom dienen we een motie in om op Het Krimp in plaats van een museum, sociale woningen te bouwen, zonder last van het stikstofarrest.

De A8-A9. De kans is groot dat deze er nooit komt. Deze weg stuit op onoverkomelijke bezwaren vanwege het werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Wij stellen nogmaals voor de voorziening van 14 miljoen te schrappen en dit geld aan - bijvoorbeeld - de leefbaarheid rond de A8 te besteden. Dat in lijn met de 11 miljoen van het Leefbaarheidsfonds van de provincie.
 
De biomassacentrales. Nieuwe wetenschappelijke inzichten tonen aan dat verbranding van hout een slechte energiebron is en schaveling voor nabijgelegen natuur en bewoners. Samen met DZ en de POV dienen we hier een motie over in.

De repressie. Er wordt steeds strenger opgetreden door onze burgemeester. Wij vragen ons wel eens af of dit op de juiste manier gebeurt. De juiste manier is de manier die ervoor zorgt dat mensen geholpen worden in plaats van vernederd. Met het preventief fouilleren is de deur opengegaan naar het zonder toestemming aantasten van de lichamelijke integriteit van in beginsel onschuldige mensen. Wij hebben een hierover een motie, samen met Fractie Hotaman en GroenLinks.

Er is ook goed nieuws. De werkgroep A8-Coenbrug meldde dat Rijkswaterstaat in 2024 nieuwe geluidsschermen langs het traject A8-west gaat zetten. Als gemeenteraad willen wij dat deze schermen hoger en beter zijn dan de huidige. Zij moeten ook hoger en beter zijn dan de schermen die Rijkswaterstaat wil. Hierover hebben we een motie samen met GroenLinks.

Maar voor wie van de gemeente afhankelijk is, is er weinig begrip of steun, laat staan vertrouwen. We horen van de mensen die op een uitkering aangewezen zijn dat ze nog steeds een neerbuigende behandeling krijgen. Dat moet anders!

Het armoedebeleid zoals het nu is, is aardig, maar biedt weinig oplossingen. Mede door het beleid van deze gemeente wordt ook hier de kloof tussen arm en rijk steeds groter. Het college kan zich niet verschuilen achter rijksbeleid en 'samen de trap op en af'. Een goed begin is het optrekken van de minimavoorzieningen tot 130% van het sociaal minimum. Een ander goed begin is het scheppen van werk voor mensen die - mede door slecht beleid - hun werk hebben verloren.

Wat wij als SP voorstellen is beter dan wat dit college doet: ondanks de slechte financiële positie van Zaanstad met miljoenen smijten voor de verhuizing van hockeyvereniging De Kraaien naar een natuurgebied, de onnodige verplaatsing van het Zaans Museum, toch weer meer wethouder…

De SP staat voor nieuwe politiek, geen oude politiek. Een breuk met oude manieren van denken, juist een omarmen van onze burgers. Vertrouwen op de kracht van de diversiteit van onze inwoners. Kansen in plaats van ‘neerkijken op’. Zelfs de PvdA en GroenLinks hebben na ‘sociaal-liberale’ leiders Wouter Bos en Femke Halsema afstand genomen van het neoliberalisme. Maar woorden zijn mooi, maar daden zijn beter, juist in de ooit rode Zaanstreek met haar harde werkers. Of zoals de honderdduizenden demonstranten tegen afbraakbeleid op dit moment in Chili zeggen: “hier werd het neoliberalisme uitgevonden, en hier wordt het ook begaven”.

U bent hier