h

Succes SP: Stemrecht vanaf 16 jaar

19 oktober 2019

Succes SP: Stemrecht vanaf 16 jaar

Foto: @ SP

De afgelopen weken lag ons een voorstel voor een nieuwe referendumverordening voor. Dat werd ook wel tijd; de huidige referendumverordening komt uit 1998 en is daarmee ouder dan ikzelf.

Tekst: Jasper van Vliet

Een aantal zaken uit de verordening, die bijvoorbeeld rondom het referendum over het Cultuurcluster in de praktijk gebreken bleken te zijn, zal gelukkig niet meer terugkeren in de nieuwe referendumverordening. Een referendum is een advies en daarom vanaf nu altijd geldig, dus geen rare 30%-regel meer! Daarnaast zijn ook mogelijkheden om digitaal handtekeningen te verzamelen opgenomen in de nieuwe stukken, iets waar de SP altijd voorstander van is geweest.

Toch kwamen er niet alleen positieve dingen kijken bij de modernisering van deze oude verordening. Waar vroeger voor een eerste 'petitie' voor een referendum 500 handtekeningen nodig waren, kwam nu het voorstel dit te verdubbelen tot 1000 handtekeningen. Wij zijn van mening dat voor een allereerste signaal 500 handtekeningen meer dan voldoende zijn. Er moeten immers voor een definitief referendum nóg 5000 handtekeningen worden opgehaald. Tegen het onnodig ophogen van deze drempel heb ik mij in het beraad al verzet, waarna bij de raadsvergadering van 17 oktober een voorstel kwam om de 500-grens te hanteren. En met succes! Ook in de toekomst zal dit aantal handtekeningen (500) de norm zijn.

Dit was niet het enige succes van de avond. In een eerder betoog gaf ik al aan ook jongeren meer zeggenschap te willen geven in onze gemeente. Veel van hen ervaren al een grote kloof tussen henzelf en 'de politiek'. Die kloof wordt onder andere in stand gehouden doordat jongeren weinig te zeggen hebben in diezelfde politiek.

Veel jongeren hebben desondanks ontzettend goede ideeën en opvattingen over Zaanstad. Veel onderwerpen in de Zaanse politiek gaan jongeren ook aan. Denk bijvoorbeeld alleen al aan het Cultuurcluster, ik denk dat zowel voor- als tegenstanders het erover eens kunnen zijn dat dit ook voor jongeren een belangrijk onderwerp is. Toch hadden zij hier weinig over te zeggen.

Redenen genoeg om ook op dit vlak de referendumverordening te moderniseren. Ook jongeren hebben het recht om hun stem te laten horen in deze gemeente. Het SP-voorstel was daarom simpel: verlaag de leeftijdsgrens om te mogen stemmen van 18 naar 16 jaar. Ook dit keer met succes! Op 17 oktober schaarde een meerderheid van de Raad zich achter dit voorstel, waardoor vanaf nu ook 16- en 17-jarigen in Zaanstad hun stem kunnen laten horen bij een referendum. 1-0 voor de democratie!

U bent hier