h

Welkom in de toekomst van Het Twiske?

10 oktober 2019

Welkom in de toekomst van Het Twiske?

Foto: © Willem Croese

LANDSMEER – De raadszaal van de gemeente Landsmeer is zelden zo goed gevuld met inwoners zoals donderdagavond 10 oktober wanneer insprekers hun beklag doen over de plannen om onder meer het festival ‘Welcome To The Future’ (WTTF) van twee naar drie dagen uit te breiden inclusief overnachtingen. En de gemeente Oostzaan gaat over een te realiseren camping bij de Twiskehaven. De tegenstand neemt toe, bezoekers en omwonenden pleiten voor het behoud van de natuur in Het Twiske.

Tekst: Willem Croese

De regiokrant ‘Kompas’ kopt op de voorpagina ‘Verzet tegen groei Welcome to the Future’ en Het Parool besteedt ook aandacht aan de plannenmakerij met de kop ‘Opeens noemen ze het Twiske een park’. Het Kompas refereert aan het onderzoek van de SP met een uitspraak van Olivier Tan, voorzitter van de stichting ‘Hart voor Het Twiske’: “Bezoekers van Het Twiske en klanten van Dirk in Oostzaan zijn naar hun mening gevraagd en er is een online enquête gehouden. Het merendeel blijkt zich nu al behoorlijk aan het festival te ergeren. Dat zal er niet minder op worden.” In Het Parool zegt Tan: “In officiële stukken wordt plots gesproken over het Twiskepark. Maar Het Twiske is helemaal geen park, het is een natuurgebied.”

Zeven insprekers hebben de Landsmeerse raads- en collegeleden duidelijk laten weten niet gecharmeerd te zijn over de plannenmakerij. Allen wijzen op het belang van een groene zone in het kader van “Natura 2000’, het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden waaronder ook Het Twiske valt. De heer Schouten uit Oostzaan zegt tegen elke vorm van festivals in Het Twiske te zijn. Hij vindt bovendien dat de Landsmeerse raad zich moet houden aan het huidige bestemmingsplan waarin geen ruimte is voor een festival zoals WTTF.

Partij voor de Dieren activist Schellingerhout vindt dat men zuinig moet zijn op de natuur en dat Het Twiske beslist geen stadspark mag worden door een beroep te doen op het gezonde verstand. Een lid van ‘Hart voor Het Twiske’ is faliekant tegen de plek en vooral het moment dat het festival WTTF gehouden wordt want het is dan broedseizoen van vogels waarin de zeldzame ‘roerdomp’ zelfs tot september hiermee bezig is. Of zoals José Anne Berkhof van het ‘Platform Twiske Geen Pretpark’ stelt: “De natuur gaat voor recreatie.” En de dames Verkerk en Muller die zich respectievelijk zorgen maken over de toename van afval en lawaai.

De Landsmeerse raadsleden stelden na iedere spreker beleefde vragen en daar bleef het bij, alhoewel mevrouw Buis van Lokaal Landsmeer (Lola) voorzitter van deze vergadering de insprekers op een strenge en weinig vriendelijke manier in de rede viel. Duidelijk is dat de plannen voor Het Twiske nog veel meer stof doen opwaaien. Het resultaat van het onderzoek dat de SP Noord-Holland fractie heeft gedaan met hulp van de afdelingen Amsterdam, Landsmeer en Zaanstreek zal er om spannen.

U bent hier