h

Preventief fouilleren symboolpolitiek

14 november 2019

Preventief fouilleren symboolpolitiek

Foto: @ SP

“Een coalitie van ombudsmannen schreef in 2011 al dat uit onderzoek niet blijkt dat preventief fouilleren leidt tot meer veiligheid. Sterker nog het creëert schijnveiligheid”, stelt SP raadslid Roland van Braam. De Zaandammer heeft de raad middels een motie opgeroepen te stoppen met deze vorm van symboolpolitiek.

“Helaas heeft de motie het niet gehaald”, meldde Van Braam na afloop. “Burgemeester Jan Hamming heeft elf controleacties laten houden in de periode van 20 december 2018 t/m 20 juni 2019. 1261 Personen en 441 voertuigen zijn gecontroleerd en daar zijn 25 wapens aangetroffen. De SP vindt het een schamele vangst en dit bevestigt ook dat erbij preventief fouilleren nauwelijks wapens in beslag worden genomen. Hoeveel manuren worden aan deze acties besteed, hoeveel politie capaciteit is er daardoor minder in de rest van Zaanstad en hoeveel voorbereidingstijd kost dit de politie?”

In Utrecht is vier jaar gefouilleerd en wapenbezit neemt toe. Burgemeester Wolfsen zei hierover: "De enorme politie inzet levert te weinig op." De Zaanse burgemeester Hamming stelt dat preventief fouilleren effect heeft in Zaanstad en dat het bijdraagt  aan het voorkomen dat er wapens op straat aanwezig zijn. Van Braam vraagt welke maat Hamming heeft laten gebruiken en hoe effectief het beleid is tot op heden. "Burgemeester, criminaliteit neemt niet af door preventief fouilleren. Er is nog geen onderzoek dat aantoont dat er daadwerkelijk een relatie is tussen preventief fouilleren en afnemende criminaliteit of wapenbezit, dit is de reden waarom de Amsterdamse burgemeester Halsema preventief fouilleren niet toepast."

U bent hier