h

Uit de fractie: Bouwplannen kunnen echt socialer

14 december 2019

Uit de fractie: Bouwplannen kunnen echt socialer

Foto: @ SP

De SP is een groot voorstander van het inruilen van incourante bedrijventerreinen voor mooie woonwijken. De SP is een groot voorstander van mooie stedelijke verdichting om het buitengebied groen en open te houden. De SP is voorstander van het verminderen van het aantal auto's. De SP is een groot voorstander om gevaarlijke vervuiling in de bodem op te ruimen. Maar de plannen kunnen beter. Socialer.

Tekst: Roland van Braam - raadslid SP Zaanstad

Gezien de plannen met Hofwijk Noord zijn wij van mening dat het een mooie wijk gaat worden. Er is veel differentiatie in het uiterlijk en grootte van de woningen. Helaas wordt het percentage sociale huurwoningen slechts 20%, terwijl de meeste woningzoekenden zoeken naar een sociale huurwoning. In slechts 20% van de gevallen kunnen de mensen van de lange wachtlijst slechts terecht in Hofwijk Noord, zodat de wachtlijst niet korter wordt en een groot aantal mensen nog steeds aangewezen is op hun kamertje bij hun ouders, de bank van een familielid, een veel te klein huis. Jammer, vooral omdat we vandaag in de krant konden lezen dat de woningbouwcorporaties in Nederland nog geen 13.000 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. Terwijl ze de ambitie hebben jaarlijks 34.000 woningen te bouwen. Branchevereniging Aedes noemt de situatie zorgwekkend. Daarom hebben wij een amendement dat ervoor moet zorgen dat het aantal sociale huurwoningen in Hofwijk Noord verhoogd wordt naar 30%.

Gezien de plannen met Hofwijk Noord gaat de auto grotendeels uit het straatbeeld verdwijnen. Want, zo wordt beargumenteerd, de parkeernorm wordt aangepast naar Zeer Sterk Stedelijk B. En dat allemaal in de hoop dat het openbaar vervoer beter en frequenter wordt. Of de komende jaren voor de bewoners van Hofwijk Noord echt een verbetering van het openbaar vervoer gaan opleveren is nog maar de vraag. Goedkoper gaat het openbaar vervoer in elk geval niet worden. Per 1 januari 2020 gaan de prijzen weer omhoog. De SP vindt het daarom zaak dat ook de mensen met de kleinere woningen en het laagste inkomen dezelfde rechten op een parkeerplaats krijgen als de mensen met een grote woning en een behoorlijk inkomen. Om dit te garanderen hebben wij een amendement.

Twee flatgebouwen in de Pro Patriastraat moeten worden gesloopt om de mooie plannen ten uitvoer te brengen. Deze flatgebouwen zijn opgedeeld in 48 sociale huurwoningen. Het is niet de gemeente die kan besluiten om zomaar sociale huurwoningen te gaan slopen. Uiteindelijk zijn het de huurders die daarover besluiten. Als 70% van hen het eens is met de sloop van hun sociale huurwoning, kan Rochdale akkoord gaan met de plannen van Zaanstad voor Hofwijk Noord. Als de huurders niet akkoord gaan, kunnen de flatgebouwen niet gesloopt worden. Wij begrijpen dat Rochdale nog niet geïnventariseerd heeft hoe de huurders over de sloopplannen denken. Daarom kan niet in de plannen worden opgenomen dat de flats in de Pro Patriastraat worden gesloopt. Wij willen daarom dat eerst aan de huurders wordt gevraagd hoe zij over de sloopplannen denken en dán pas plannen gemaakt worden voor de sloop. Uiteraard onder de voorwaarde dat de huurders een goede en betaalbare woning krijgen.

Natuurlijk zijn we blij dat de bodemverontreiniging van Kan Palen in zijn geheel gesaneerd gaat worden. Wij hebben er ook (veel) geld voor over om dit daadwerkelijk te laten gebeuren. Zaanstad kan nog steeds aansprakelijk gesteld worden voor de gezondheidsschade die in het verleden is toegebracht aan iedereen die blootgesteld is geweest aan de diverse gifstoffen van het bedrijf. Wij denken dat er over dit risico niet goed is nagedacht, maar kunnen een en ander niet meer terugdraaien. Ook is het merkwaardig dat de gemeente Zaanstad nog niet weet waar de afgegraven vuile grond naartoe moet. Het ruimen van de vervuilde grond zou wel eens veel duurder kunnen worden dan waarmee gerekend is. Ook dat is een risico waarmee we moeten rekenen. 

U bent hier