h

Leefbaarheid Zuiddijk

10 januari 2020

Leefbaarheid Zuiddijk

Foto: @ SP

SP-raadslid Roland van Braam donderdagavond 9 januari: De indieners van deze rondvraag maken zich zorgen, grote zorgen over de ontwikkelingen op en rond de Zuiddijk. Ondanks de positieve inzet van bewoners en winkeliers om er wat van te maken gaat de leefomgeving hard achteruit.

Bewoners/ondernemers voelen zich soms tweede rangs burgers en voelen zich niet serieus genomen door de gemeente, als ze meldingen maken van overlast of met buurtinitiatieven komen ( zoals plantenbakken op de Zuiddijk) en daar jaren mee bezig om dit te realiseren.

Ze zien langdurige leegstand, woningsplitsen, toenemende parkeeroverlast, ondermijnende criminaliteit en toenemende overvallen van winkeliers.

Wij begrijpen dat u dit niet in één keer kan oplossen of voorkomen, maar voor bewoners/winkeliers die hier al jaren mee te maken hebben, krijgen het gevoel dat er niet of nauwelijks aandacht voor is en lijkt er ook geen visie vanuit de gemeente hoe hier mee om te gaan.

Woningsplitsen, kan bijdrage aan het tekort op de woningmarkt, maar kan ook leiden tot uitbuiting van huurders met name Oost blokkers, brand onveilige situaties, verwaarlozing  en leefbaarheid in wijken kan zo onder druk komen.

Al eerder in juni 2019 tijdens de behandeling “metselen aan het Zaans mozaïek ” wilde de wethouder Mutluer  komen met beleidsregels voor woningsplitsen en vakantieverhuur om de leefbaarheid in de wijken te vergroten. 

We zijn inmiddels ruim een half jaar verder en zijn benieuwd naar de stand van zaken.

Is het allemaal dan zo negatief. Nee, dankzij bewoners en winkeliers en hun initiatieven blijft het een leuke en fijne buurt om te wonen en winkelen. Zo hebben wij de rondleiding in november ook ervaren. Een ijssalon die sociaal maatschappelijk onderneemt en verder kijkt dan alleen geld verdienen, een kaaswinkel die zich probeert te onderscheiden en met leuke initiatieven probeert klanten te binden of bewoners die een jeu de boul baan hebben gerealiseerd, het groen rondom de burcht dat wordt onderhouden door bewoners en vele andere activiteiten.

Maar zij hebben wel een gemeente nodig, die ze serieus neemt en ondersteunt om zo de wijk leefbaar te houden!

De vragen spreken voor zich en laten we daar toe over gaan.

https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/8316265/1/Rondvraag%20leefbaarheid%20Zuiddijk%202019

Toezegging van de wethouder ( Slegers) om binnen 4 weken met een actieplan Zuiddijk en tijdspad te komen. Ook worden simpele zaken zoals betere verlichting direct aangepakt en gaat de wethouder, plan van aanpak met winkeliers en bewoners opzetten.

U bent hier