h

Uit de fractie: Over de uitstoot van ammoniak door Olam

22 januari 2020

Uit de fractie: Over de uitstoot van ammoniak door Olam

Foto: © Willem Croese

Op 21 januari 2020 verscheen op de website van De Orkaan het bericht dat Olam Cocoa zonder de vergunning op grond van de Wnb (Wet Natuurbescherming) een zeer grote hoeveelheid ammoniak uitstoot. De Omgevingsdienst is verplicht te handhaven als een vergunning ontbreekt. De SP stelde reeds tot twee maal toe art. 51- vragen over de ammoniakuitstoot van Olam Cocoa en de  gevolgen daarvan (op 15 oktober 2019 en op 14 november 2019). De nieuwe berichtgeving over Olam Cocoa is voor ons de aanleiding om ditmaal actualiteitsvragen te stellen.

Vragen:
    • Stoot Olam Cocoa inderdaad een grote hoeveelheid (in 2017 57.000 kg ammoniak) ammoniak/stikstof uit zonder daar een vergunning voor te hebben?
    • Op 15 oktober 2019 vermeldden wij in de inleiding van onze vragen: "Wij nemen aan dat Olam beschikt over de juiste vergunningen die de grote ammoniakuitstoot rechtvaardigen". Waarom hebt u ons op dit punt niet gecorrigeerd en ons meegedeeld dat Olam Cocoa niet over de juiste vergunningen beschikt?
    • Op 14 november 2019 vroegen wij u ons mee te delen sedert wanneer het bij u bekend is dat de stikstofdepositie c.q de ammoniakuitstoot van Olam te hoog is. In een versluierend antwoord deelde u ons mee dat dit u vanaf 2012 bekend is. Waarom stelde u de gemeenteraad niet eerder op de hoogte van uw bekendheid  met betrekking tot de grote ammoniakuitstoot van Olam Cocoa? Hebt u eerder zelf maatregelen genomen of op maatregelen aangedrongen?  
    • De gevolgen van een dergelijke uitstoot van ammoniak/stikstof zijn zeer slecht voor de natuur en de gezondheid van mens en dier en brengt bovendien woningbouwprojecten in gevaar. Gaat u, met onmiddellijke ingang, bij de provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst (OD NZKG)  met klem aandringen op handhaving en het in het uiterste geval stilleggen van de productie van Olam Cocoa? Houdt u ons nauwgezet op de hoogte van uw acties?

Namens de fractie van de SP,

Anna de Groot   

U bent hier