h

De columnisten: Een sluier over de werkelijkheid

29 februari 2020

De columnisten: Een sluier over de werkelijkheid

Foto: © SP

De 18e eeuwse kritische denker Immanuel Kant stelde dat wijsgerig denken zich ten diepste met drie vragen bezighoudt: ‘Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Het lijkt of het antwoord hierop steeds moeilijker te vinden is. Mensen vragen zich af wat er werkelijk waar is van het nieuws dat ze dagelijks krijgen toegediend. Als je geen juist beeld hebt van de werkelijkheid hoe weet je dan wat je moet doen of nog erger wat je mag hopen voor je eigen toekomst en die van bijvoorbeeld de kinderen of kleinkinderen. Soms blijkt dat we te maken hebben met een bizarre werkelijkheid.

Tekst: Wim Verhoeven - De Koffiekring

Sommige, vooral ook jonge mensen beschouwen Lubach, een satirisch televisieprogramma op zondag als een belangrijke nieuwsbron. Enthousiast vertellen een paar mij dat ze hiernaar hebben gekeken en ineens begrijpen hoe het superkapitalisme werkt. Hoe je met een onbeperkte geldbron, manipulatie en door gebruik te maken van moderne slaven, zoals Uber doet tot een monopolie positie komt waarna het echte cashen begint. Figuren met diepe zakken zijn bereid er veel geld in te steken. Ze krijgen immers aan het eind van de rit de hoofdprijs.

Sharing of delen was toch oorspronkelijk een mooi idee? Maar kennelijk niet als zoiets in handen komt van financiële cowboys. Het lijkt erop dat er geen echte waarheid bestaat over de werkelijkheid die altijd achteraf tevoorschijn komt.  Hoofdschuddend verwijst iemand naar een nieuwsuitzending waar een minister rustig verklaart dat wij sprokkelhout voor biomassacentrales zullen gebruiken. Even later, zie je enorme stukken bos, gewone hele bomen die in Amerika worden gekapt om aan de vraag naar houtpallets te voldoen.

Herbebossing zal volgens iemand die ter plaatse aanwezig is tien jaar duren. Het kappen is zo gebeurd. De lelieteelt gaat met grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen gepaard. Een toxicoloog die onderzoek deed zegt: ‘Het onderzoek toont aan hoe intensief bestrijdingsmiddelen worden toegepast. We worden omringd door deze stoffen. Het is een signaal dat we ons ecosysteem aan het overbelasten zijn’. In dat kader is het best beangstigend dat een sprinkhanenplaag in zeven Oost-Afrikaanse landen alleen nog met insecticide te lijf kan worden gegaan. Het moet om een onvoorstelbare hoeveelheid gif gaan. Die overbelasting van het ecosysteem houdt in feite verband met het gedrag van de mens zelf, die vast zit aan een systeem van onzinnige productie en consumptie die alsmaar moet groeien.

Misschien wordt dit wel het beste weerspiegeld door een mevrouw die in een televisie-uitzending een tuincentrum vertegenwoordigd. Achter haar zie je de gezellige uitstraling van de producten die worden geacht ons gevoel van knusheid te verhogen, maar die verder veelal in de vorm van hangers en kabouters zinloos zijn. Het corona virus betekent leveringsproblemen, maar ‘gelukkig’ voor haar zijn er nog 40 (!!!) containers onderweg.   

Matiging is kennelijk een onmogelijk scenario en het is derhalve wrang dat een virus een rem lijkt. Uit de berichtgeving blijkt de angst voor iets onvoorspelbaars, maar wordt de discussie nog veel meer gevoerd over de financiële gevolgen. Groei moet en matiging die uiteindelijk door de natuur zou kunnen worden afgedwongen komt niet ter sprake. Ook hier wordt de burger op een dwaalspoor gebracht. De echte verandering die hem staat te wachten tref je niet in de verkiezingsprogramma’s aan.

U bent hier