h

De columnisten: Grote zorgen maar de natuur glimlacht

2 april 2020

De columnisten: Grote zorgen maar de natuur glimlacht

Foto: © SP

Gisteren was ik in de Enge Wormer. Een flink stuk veen binnen het grondgebied van onze SP- afdeling Zaanstreek. Het is er altijd prachtig, maar nu corona Nederland in zijn greep heeft is het er geweldig. Het plas-drasgebied, dat speciaal is voor de weidevogels werd aangelegd, is weer overvol met grutto's, tureluurs, scholeksters, kieviten en verschillende soorten ganzen en eenden. De vogelstalkers kunnen nu de vogels ook luid en duidelijk horen. Want er vliegen geen vliegtuigen over.

Tekst en foto: Anna de Groot

Foto: © Anna de Groot

De Nederlandse natuur krijgt een beetje rust. Op satellietbeelden is te zien dat - nu Nederland noodgedwongen vrijwillig op slot is - de stikstofuitstoot verminderd is. Dat is het gevolg van veel minder autoverkeer en heel veel minder vliegverkeer. Ook de fijnstofuitstoot is verminderd.

Is de vermindering van stikstofuitstoot voldoende en kan de natuur zich nu herstellen? Nou nee, helaas niet. De vermindering van stikstofuitstoot is niet voldoende. Om echt effect te hebben op de natuur moeten alle bronnen van uitstoot in Nederland fors naar beneden. Dat betekent dat de uitstoot van de transport, landbouw, industrie en de stikstof die overwaait uit  het buitenland gehalveerd moet worden. Maar de luchtkwaliteit is er wel beter op geworden. De lucht is nu schoner, want er wordt niet alleen minder stikstofdioxide uitgestoten, maar ook minder fijnstof.

Voorlopig dus maar onverminderd doorgaan met het fors inperken van de stikstofuitstoot. Dat is onontkoombaar als wij onze natuur terug willen brengen naar een goed of zelfs maar aanvaardbaar niveau. En voor ons allemaal moet de fijnstofuitstoot blijvend teruggebracht worden. Goed voor onze longen!

Ik zie de natuur toch voorzichtig glimlachen. Want de invloed van de mens is fors verminderd, de lucht is fris en in het ontbreken van het altijd aanwezige motorgeluid laten de vogels luidkeels van zich horen.

Laten we dát zo houden! 

U bent hier